Költségelszámolás lehetőségei

A költségelszámolás lehetőségeinek összefoglalása

A költségelszámolás lehetőségei:

  • I./1. A vállalkozó a költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztályban könyveli, termék-előállítással nem foglalkozik, saját termelésű készlete nincs.
  • I./2. A vállalkozó a költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztályban könyveli, termék-előállítással foglalkozik, saját termelésű készlete van, a saját termelésű készleteiről folyamatos nyilvántartást nem vezet.
  • I./3. A vállalkozó a költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztályban könyveli, termék-előállítással foglalkozik, saját termelésű készlete van, a saját termelésű készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet, a közvetlen és a közvetett költségeket nem különíti el egymástól.
  • I./4. A vállalkozó a költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztályban könyveli, termék-előállítással foglalkozik, saját termelésű készlete van, a saját termelésű készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet, a közvetlen és a közvetett költségeket elkülöníti egymástól.
  • I./5. A vállalkozó a költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztályban könyveli, termék-előállítással foglalkozik, saját termelésű készlete van, a saját termelésű készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet, elsődlegesen elszámolási egységáron, a közvetlen és a közvetett költségeket elkülöníti egymástól, az értékadatokat folyamatosan a ténylegesre módosítja.
  • I./6. A vállalkozó a költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztályban könyveli, termék-előállítással foglalkozik, saját termelésű készlete van, a saját termelésű készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet, elsődlegesen elszámolási egységáron, a közvetlen és a közvetett költségeket elkülöníti egymástól, az értékadatokat csak év végén módosítja a ténylegesre.
  • II. A vállalkozó az 5. Költségnemek számlaosztály elsődleges vezetése mellett másodlagosan a 6. Költséghelyek, általános költségek és a 7. Tevékenységek költségei számlaosztályokat is használja.
  • III. A vállalkozó elsődlegesen a 6. Költséghelyek, általános költségek és a 7. Tevékenységek költségei számlaosztályokat használja, az 5. Költségnemek számlaosztályt másodlagosan vezeti.

M e g n e v e z é s

I/1 I/2 I/3 I/4 I/5 I/6 II III
Költségrészletezés számviteli törvény szerint X X X X X X
A 6-7. számlaosztályt nem használja X X X X X X
használja X X
A közvetlen és a közvetett költségeket nem különíti el X X X
elkülöníti X X X X X
A saját előállítású eszközök aktivált értékét, az előállítás közvetlen önköltségén:
külön költségkigyűjtéssel vagy naturáliák, normák és aktuális értékadatok alapján meghatározott közvetlen önköltség kiszámításával állapítja meg X X X
külön költségkigyűjtéssel vagy naturáliák, normák és aktuális értékadatok alapján meghatározott közvetlen önköltség kiszámításával állapítja meg, és folyamatosan elszámolja X
külön költségkigyűjtés alapján határozza meg, és folyamatosan elszámolja X X
folyamatosan elszámolja X X
Az eredmény-kimutatását:
összköltség eljárással készíti X X X X
készítheti forgalmi-költség eljárással is, mivel a költségelszámolás és a saját termelésű készletek értékbeni elszámolása biztosítja az értékesítés közvetlen és közvetett költségei elkülönítését X X X
forgalmi-költség eljárással is, de összköltség eljárással is elkészítheti X X
A saját termelésű készletekről év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet nincs X
A saját termelésű készletekről év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet úgy, hogy a saját termelésű készletek állományváltozását év közben előzetesen kialakított közvetlen önköltségen számolja el X
A saját termelésű készletekről év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet X X X X X

M e g n e v e z é s

I/1 I/2 I/3 I/4 I/5 I/6 II III
A saját termelésű készletek év végi értékelése:
a termék előállításához műszakilag szükséges normák és aktuális értékadatok alapján meghatározott közvetlen önköltségen értékeli, amelyet az értékvesztés összegével csökkent X
a mérleg fordulónapon a termék előállításához szükséges, ténylegesen felhasznált naturáliák, normák és aktuális értékadatok alapján meghatározott közvetlen önköltségen értékeli, az évközi változások elszámolt értékét nem módosítja X
a saját termelésű készletek változását évközben tényleges közvetlen önköltségen folyamatosan elszámolja, és az év végén a készlettel kapcsolatos értékvesztést elszámolja X
a saját termelésű készletek változását évközben elszámolási egységáron folyamatosan elszámolja, amelyet rövid időszakonként a részletező nyilvántartás alapján számított tényleges közvetlen önköltségre módosít, év végén a készlettel kapcsolatos értékvesztést elszámolja X
a saját termelésű készletek változását évközben elszámolási egységáron folyamatosan elszámolja, amelyet csak az év végén a részletező nyilvántartás alapján számított tényleges közvetlen önköltségre módosít, év végén a készlettel kapcsolatos értékvesztést elszámolja X
a saját termelésű készletek változását évközben elszámolási egységáron folyamatosan elszámolja, amelyet legkésőbb év végén a 7. Tevékenységek költségei számlaosztályban gyűjtött közvetlen költségek alapján meghatározott tényleges önköltségre módosít, év végén a készlettel kapcsolatos értékvesztést elszámolja X X
A saját termelésű készletek értékvesztését külön tételként számolja el nincs X X X X X X X

Önnek mi a véleménye?