Az éves beszámoló elemzése, mérlegelemzési mutatók

Mérlegelemzés feladata: a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének, és az abban bekövetkezett változások elemzése, a vállalat gazdálkodásának megismerése.

Mérlegelemzés technikája:

 • bázis adatokhoz viszonyítva,
 • tervadatokhoz viszonyítva.

Mérlegelemzés módszerei:

 • Átfogó pénzügyi elemzés a vagyoni és pénzügyi helyzetre vonatkozóan,
 • Az egyes mérlegtételek alakulásának részletes elemzése.

Elemzési módszerek:

 • Mutatók (valamely jelenséget egyszerűsítenek le)
  • eredeti adatokból,
  • származtatott adatokból (összeg),
  • viszonyszámokból.
 • Összehasonlítás (ha azonos tartalommal bírnak az adatok)
  • dinamikus (időszak eltér)
  • térbeli
  • tervbeli.
 • Tényezőkre bontás (a változás okát mutatja be).

Mérlegelemzési mutatók (átfogó elemzés):

 • Vagyoni helyzet elemzése:
  • Megoszlási viszonyszámok:
   • adott eszköz (forrás) / mérlegfőösszeg
   • vagyoni szerkezet változását mutatja
   • Tőkeerősség = saját tőke / mérlegfőösszeg
   • Kötelezettségek aránya = kötelezettségek / mérlegfőösszeg
    • 70% felett elfogadható
   • Tőkegyarapodás = mérleg szerinti eredmény / saját tőke
   • Tőkenövekmény = saját tőke./ jegyzett tőke
   • Befektetett eszközök fedezete I:= saját tőke / befektetett eszközök
    • értéke minimum 1
   • Befektetett eszközök fedezete II =

saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek / befektetett. eszközök

   • Forgótőke = forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek
    • (saját forrással finanszírozott forgóeszközök)
   • Forgótőke aránya = forgótőke / saját tőke
   • Céltartalékok aránya = céltartalékok / mérlegfőösszeg.
 • Pénzügyi helyzet elemzése:
  • Likviditás elemzése:
   • Likviditási mutató = forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek
   • Likviditási gyorsráta = forgóeszközök – készletek / rövid lejáratú köt.
   • Prompt likviditási mutató = pénzügyi eszközök / rövid lejáratú köt.
  • Adósság elemzése:
   • Adósság állomány aránya = hosszú lejáratú kötelezettségek / hosszú lejáratú kötelezettségek + saját tőke
   • Adósság állomány = hosszú lejáratú + hátrasorolt kötelezettségek
   • Saját tőke arány =

saját tőke / hosszú lejáratú kötelezettségek + saját tőke

   • Adósság állomány fedezetsége = saját tőke / hosszú lejáratú köt.
   • Adósság szolgálati fedezete = mérleg szerinti eredmény + amortizáció / hosszú lejáratú kötelezettségek éven belül esedékes része
  • Cash-flow elemzése.

Mérlegtételek részletes elemzése:

 • A vezetésnek nyújt információt.
 • Abszolút eltérések változása módszerével (csoportonként, tételenként) bázishoz, tervhez képest.
 • Eltéréseket minősíteni kell.
 • Tárgyi eszközök:
  • Használhatósági fok (le nem írt hányad)
   • nettó érték / bruttó érték
  • Tárgyi eszköz megújítás mértéke
   • tárgyévi aktiválás / tárgyidőszak végi bruttó záró érték
 • Készletek:
  • Átlagos anyagtárolási mutató
   • anyagkészlet / egynapi anyag költsége
  • Áruk átlagos tárolási ideje
   • árukészlet / ELÁBÉ
  • Késztermék átlagos tárolási ideje
   • késztermék./ egynapi közvetlen önköltség
  • Fordulatok száma
   • értékesítés nettó árbevétele / készletek (mérlegfordulónapi értéken)
 • Vevők – szállítók:
  • Vevők átlagos futamideje
   • vevőkövetelések / 1 napi értékesítés nettó árbevétele
  • Szállítók átlagos futamideje
   • szállítói kötelezettségek / 1 napi értékesítés nettó árbevétele
  • Vevő – szállító aránya

Önnek mi a véleménye?