Tőzsdeérettség

Minden társaságot más és más indokok vezéreltek akkor, amikor a zárt társasági működés helyett a nyilvánossá válásról, majd a tőzsdei bevezetésről döntöttek. Részben ez a változatosság járul hozzá a tőzsdék sokszínűségéhez.

Döntési szempontok:

 • A finanszírozási lehetőségek kiszélesedése, tőkebevonási lehetőség
  A tőzsdei befektetők jó része előnyben részesíti a tőzsdei értékpapírokat. Az értékpapírok bármikor megvásárolhatók, vagy értékesíthetők. A kibocsátók szélesebb körből tudnak forrásokat bevonni. Amennyiben a tőzsdei szereplés sikeres, a társaság könnyebben juthat friss tőkéhez kötvények, átváltható kötvények vagy újabb részvények kibocsátásával.
 • Rugalmasság a pénzügyi tervezésben
  A tőzsdetagság megkönnyíti az átmenetileg szükségessé váló tőkebevonást. A bankok is szívesebben kölcsönöznek, kedvezőbb fizetési és kamatkondíciókat érhetnek el. Lehetőség van rá, hogy saját részvény vásárlásával átmenetileg csökkentsék a társaság kinnlevő, azaz „valós” saját tőkéjét.
 • A részvények likviditásának megteremtése
  Egy nyilvános társaság értékpapírjainak likviditása azt jelenti, hogy azok bármikor eladhatók vagy megvehetők, és folyamatosan rendelkezésre áll egy piaci mechanizmusok által kialakult árfolyamon. A likviditás a tulajdonosok, és a menedzsment számára is kívánatos lehet, mivel így szükség esetén ők is könnyebben tudják értékesíteni részesedésüket. Egy likvid részvényekkel rendelkező társaság a tőkebevonások, a partnerkeresés, a pénzügyi tervezés, a vállaltfelvásárlások és fúziók terén is előnyt élvez.
 • Pénzügyi befektetők megjelenése
  A pénzügyi befektetők elsőrangú szempontként veszik figyelembe a befektetések kockázatát és likviditását. A pénzügyi befektetők megjelenésével a társaság könnyebben megőrizheti függetlenségét. A pénzügyi befektetőket csak a profit elérése érdekli. Jó teljesítményre ösztönöznek, és megbízható visszacsatolási forrást jelentenek.
 • Szakmai befektetők megjelenése
  A tőzsde által biztosított publicitás egyrészt segíthet a megfelelő partner megtalálásában, másrészt ellátja azt a kezdetben szükséges információkkal.
 • A függetlenség megőrzése, a menedzsment kontroll megtartása
  A tőzsdén keresztül von be forrásokat, kisebb tulajdoni hányada mellett továbbra is élvezheti a többségi jogok előnyeit. Minél kisebb az irányító tulajdonos részesedése, ill. minél magasabb a közkézhányad, a vállalt annál inkább ki van téve egy ellenséges felvásárlás veszélyének.
 • A vállalatfelvásárlási és fúziós tevékenység elősegítése
  Lehetőséget biztosít, hogy tőkebevonással teremtse elő a szükséges forrásokat, így a kibocsátással szerzett bevételek felhasználhatók a társaság esetleges akvizíciós célkitűzéseinek megvalósítására. Arra is lehetőséget teremt, hogy saját részvényeik cseréjével szerezzenek részesedést más társaságban. Két társaság egyesülése esetén a partnervállalat szemében előnyt jelent az a bizonyosság, hogy a cég pénzügyi és működési információi hitelesek, mivel egy széles befektetői bázis ellenőrzi folyamatosan a valósághűségüket.
 • Marketing érték
  A tőzsdei bevezetési folyamat már önmagában is nagyon jó publicitást biztosít a társaságszámára. A részvénykibocsátók folyamatos reflektorfényben vannak. Az újságírók rendszeresen írnak tőzsdei cégekről, mivel ezek a hírek népszerűek olvasóik, a befektetők körében. A napi kereskedési és árfolyamadatok is erősítik a fogyasztói tudatot.
 • Üzleti kapcsolatok kiterjesztése, bizalomerősítés
  A tőzsdésre „bekerülni” mindenképpen rangot jelent. Növeli a társaság piaci vonzerejét. Nagyobb bizalom alakul ki, mivel a kibocsátók szigorú törvényi és tőzsdei kötelezettségeknek felelnek meg. A szállítók esetében jobb fizetési feltételek, a hitelezők esetében pedig kedvezőbb hitelkonstrukciók érhetők el.
 • Versenypozíció erősítése, kiugrási lehetőség
  Verseny előnyre tesz szert. Tőkebevonás lehetősége is előnyös lehet, főleg az erőteljes növekedés fázisában, amikor a forrásszerzési képesség kiemelt jelentőségű. A tőzsdei szereplés könnyen kihasználható a társaság piaci pozíciójának megerősítésére, amennyiben hatékony marketing és kommunikációs tevékenységgel párosul, kitűnő kiugrási lehetőséget teremt.
 • A vállalat és a menedzsment teljesítményének független, objektív értékelése
  A piaci érték a részvények tőzsdei árfolyama segítségével állapítható meg. Így a tőzsdei lét egy olyan objektív értékelési és visszacsatolási forrást jelent, amely a társaságból független, mindenki által elfogadott. A hatékony tőkepiac biztosítja azt is, hogy az árfolyam az összes rendelkezésre álló információt tükrözze. Jó visszajelzési forrás.
 • A menedzsment és a dolgozók ösztönzése
  Alkalmazottak tulajdonosi érdekeltségének megteremtése – kompenzációs csomag. Hasznos segítség a vállalat belső marketingjében. A társaság előnyös helyzetbe jut a munkaerőpiacon is, lehetősége van kvalifikáltabb munkaerő kiválasztására.
 • Kényszerítés a fejlődésre
  A befektetők árgus szemekkel figyelik az árfolyamokban tükröződő teljesítmény, mely az előrelépésre, és hatékonyságra sarkall.
 • Kisbefektetők információszerzésének elősegítése
  Egyszerűbben tud kommunikálni befektetőivel.

A tőzsde érettség kritériumai:

 • Méretnagyság
 • Tulajdonosi szerkezet, közkézhányad
 • Vállalati életút
 • Stabil pénzügyi helyzet
 • Növekedési potenciál
 • Ismertség
 • Hiteles menedzsment

Nyilvánossággal járó kötelezettségek:

 • A tulajdonosi jogok megosztása
 • Profitmegosztás
 • A részvényesi érték maximalizálása a cél
 • Stratégiai információk megosztása
 • Költségek
 • Tulajdonosok nyilvánossága

Önnek mi a véleménye?