Termelési és értékesítési folyamat számvitele

Termelés: a gazdaság tevékenységének az a folyamata, amelyben a vállalkozások anyagi javakat (termelőeszközöket és fogyasztási cikkeket) állítanak elő.

A termelés formái:

 • Kitermelés
 • Feldolgozás
 • Átalakítás
 • Szerelés
 • Szolgáltatás

A termelési folyamat eredménye lehet:

 • Befejezetlen termelés
 • Félkész termék
 • Késztermék

Értékesítés: a termékek/szolgáltatások a fogyasztókhoz/vevőkhöz való eljuttatása, és ennek nyomán árbevétel realizálása.

A termeléssel kapcsolatosan költségek merülnek fel. A Szt. a költségek elszámolásával kapcsolatban csak azok költségnemenkénti kimutatását teszi kötelezővé. A költségek költséghehelyenkénti és költségviselőnkénti kimutatását a törvény a vezetői számvitel részének tekinti, ezért erről részletesen nem rendelkezik.

Eredmény-kimutatáskor a költségelszámolások eltérnek, attól függően, hogy a vállalkozás melyik eljárást választja.

A Szt. szerint választható eredmény-kimutatás variációkhoz kapcsolódóan az alábbi költség-elszámolási módozatok alkalmazására van lehetősége a vállalkozónak:

 • kizárólag költségnem elszámolást alkalmaz, és összköltség típusú eredmény-kimutatást készít (az értékesítés közvetett és közvetlen költségei számlákat nem alkalmazza),
 • kizárólag költségnem elszámolást alkalmaz, és forgalmi költség típusú eredmény-kimutatást készít,
 • elsődleges költségnem, másodlagos 6-7 elszámolás, összköltség. típusú eredmény-kimutatás összeállítása,
 • elsődleges költségnem, másodlagos 6-7 elszámolás, forgalmi költség típusú eredmény-kimutatás összeállítása (nem jellemző),
 • elsődleges 6-7, másodlagos költségnem elszámolás, összköltség típusú eredmény-kimutatás összeállítása,
 • elsődleges 6-7, másodlagos költségnem elszámolás, forgalmi költség típusú eredmény-kimutatás összeállítása.

A termelési folyamat figyelemmel kísérésére a költségelszámolás szolgál, az értékesítés folyamatának követésére az árbevétel.

Ezek megjelenési helye a számlakeret-tükörben:

 • a költségek az 5, 6, 7 és 8, az árbevételek a 91/92 és 93/94 számlacsoportokban,
 • a termelés a készlet számlákon jelenik meg (23, 24, 25).

A saját termelésű készletek analitikus nyilvántartása

 • A vállalkozás dönthet, hogy folyamatosan vezet, nem vezet, vagy csak bizonyos készleteiről vezet analitikát.
  • Folyamatosan vezet: a készletekben bekövetkezett állományváltozásokat elsődlegesen itt tartják nyilván, majd ezek feladásai biztosítják a készletváltozások könyvelését.
  • Folyamatosan nem, vagy egyáltalán nem vezet analitikát:
   • a készletváltozásokat norma szerinti áron számolja el, a főkönyvi számlákat folyamatosan vezeti, analitikát nem vezet; a zárókészletet leltározással kell ellenőrizni, és norma szerinti közvetlen önköltségen kell értékelni;
   • egyes készletekről folyamatos analitikát vezet, és ez alapján könyvel, utókalkulációt nem készít, csak 5-ösben könyvel, leltározás kötelező, de a nyilvántartással egyeztethet, zárókészletet norma szerint állapítja meg;
   • december 31-én tényleges mennyiségi felvételt készít, mert az állományokat és változásaikat egyáltalán nem vezeti, ha a nyitókészletet felveszi, akkor csak az állományváltozásokat kell kimutatni.

Megjelenése a beszámolókban:

 • Mérleg: a készleteket az eszközök között.
 • Eredménykimutatás:
  • összköltség eljárás esetén 5-ös számlák,
  • forgalmi költség eljárás esetén közvetett és közvetlen költségek jelennek meg,
 • Kiegészítő melléklet: be kell mutatni a költségeket költségnemenkénti bontásban.

A belföldi értékesítési folyamat főkönyvi elszámolása:

 • Belföldre értékesített kész- és félkész termékek
  • Értékesítés
   • T 311 – K 91-92 (számla szerinti nettó összeg),
   • T 311 – K 467 (fizetendő ÁFA),
  • Engedmény (számlához kapcsolható)
   • T 91-92 – K 311 (számla szerinti nettó összeg),
   • T 467 – K 311 (fizetendő ÁFA),
  • Közvetlen önköltség (elsődlegesen 6-osba, 7-esbe)
   • T 811 – K 251 (nyilvántartási ár),
   • T 811 – K 259, vagy T 259 – K 811 (készletérték különbözet),
  • Közvetlen önköltség (elsődlegesen 5-ösbe és 581 folyamatosan vezetve van)
   • T 581 – K 251 (nyilvántartási ár),
   • T 581 – K 259, vagy T 259 – K 581 (készletérték különbözet),
   • T 811 – K 59,
  • Kapott termelési árkiegészítés T 362 – K 91-92,
 • Belföldre értékesített szolgáltatások
  • Kiszámlázott szolgáltatások
   • T 311 – K 91-92 és K 467,
  • A befejezett és kiszámlázott szolgáltatás közvetlen önköltsége
   • T 811 – K 75,
  • Fogyasztói árkiegészítés a költségvetésből
   • T 362 – K 91-92
 • Belföldre értékesített áruk, termékek és közvetített szolgáltatások
  • Kiszámlázott árbevétel
   • T 311 – K 91-92 és K 467,
  • Az áruk és alvállalkozói teljesítmények beszerzési ára
   • T 812-813 – K 26-28,
 • Visszáruk
  • Könyvelés a visszaküldő társaságnál
   • T 454 – K 26 és K 466,
  • Könyvelés a termelő társaságnál
   • T 91-92 és T 467 – K 311 (árbevétel és ÁFA csökkentése),
   • T 25 – K 811 (visszáru közvetlen önköltsége),
 • Készpénzes értékesítés
  • T 381 – K 91-92 (az ÁFA-t is magába foglaló árbevétel elszámolása),
  • T 91-92 – K 467 (a fizetendő ÁFA (20%) kiemelése).

Az export értékesítési folyamat főkönyvi elszámolása:

 • Bizományosnak exportértékesítésre átadott termékek
  • T 252 – K 251,
 • A bizományos által megküldött devizaszámla-másolat alapján az árbevétel
  • T 317 – K 93,
 • A bizományos által áthárított külföldi fuvardíj
  • T 93 – K 454,
 • A bizományosi díj, belföldi fuvar és egyéb közvetlen áthárított költségek
  • T 78 – K 454,
 • Az exportértékesítés közvetlen költségeinek átvezetése
  • T 851 – K 78,
 • Az értékesített termékek közvetlen önköltségének átvezetése
  • T 831 – K 252,
 • A szállítók követelésének kiegyenlítése az exportbizományoshoz befolyt összegből
  • T 454 – K 317,
 • A bizományost megillető árnyereség átadása a szerződés szerinti összegben
  • T 879 – K 317,
 • Külföldi vevő átutalásakor a vételi árfolyam eltéréséből keletkező árfolyamnyereség
  • T 317 – K 976,
 • A bizományos átutalása
  • T 384 – K 317,

Az export értékesítési folyamat főkönyvi elszámolása külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél:

 • Értékesített áruk beszerzési ára
  • T 814 – K 26,
 • Az exportértékesítés árbevétele
  • T 32 – K 93,
 • A külföldi útszakaszra jutó díj
  • T 93 – K 454,
 • Az értékesítés kereskedelmi közvetlen költségei
  • T 51-57 – K 454,
 • A forintban mutatkozó árfolyam-különbözet
  • T 876 – K 32.

Önnek mi a véleménye?