Termékéletgörbe

A termékek már nyilvánosságra kerülésük előtt léteznek. Az innovációs ötlettől a termékfejlesztésig sok akadályon kell átkelniük, amíg bevezetik őket a piacra. A termékek piacon való megjelenésétől a piacról való kivonulás időpontjáig terjedő szakaszt a termék életciklusának nevezzük. Ha az életciklus alatti forgalmi mutatókat ábrázoljuk, akkor megkapjuk a termék életgörbéjét.

A klasszikus életgörbe szakaszai

  • Bevezetés. Ebben a szakaszban a termék a piacon csak kis mennyiségben van jelen, a kereslet alacsony. A termék legtöbbször még differenciálatlan, tehát az alapmodell mellett kevés variáció létezik. A költségek magasak, egyrészt, mert az alacsony termelési volumen és a technológiai folyamat kiforratlanságai miatt a termékegységre jutó fix költség magas, másrészt a vevők tehetetlenségi nyomatéka miatt ajánlatos az intenzív bevezető reklámozás. A termék kereslete kiszámíthatatlan. A versenyhelyzet még kedvező, hiszen feltehetőleg nincs konkurencia. A vállalat ebben a szakaszban kétfajta árpolitikát folytathat. Magas árat állapíthat meg, ha minél hamarabb szeretné learatni a piacra kerülésből származó előnyöket, vagy alacsony, bevezető áron vezeti be a terméket, hogy kedvet csináljon a kipróbáláshoz.
  • Növekedés. A bevezetési időszak stagnálása után az eladások ugrásszerűen növekednek. Az eddig monopolhelyzetben lévő úttörő gyártó nem képes tartósan kisajátítani a piacot, megjelenik a konkurencia. A korai elfogadók vásárolják a terméket, s hatásukat az értékesítési volumen felfutása jellemzi. A költségek csökkenek, mert a növekvő kereslet által indukált termelés gazdaságosabb sorozatban folyik. A növekedési időszak termékpolitikája az alaptípus folytonos innovációjára irányul.
  • Érettség. A legtöbb termék és a leghosszabb időtartam jellemző erre a fázisra, így a vállalatok számára ez a szakasz, amelyben a leggyakrabban tartózkodnak. Az eladások elérik a maximumot. A versenyhelyzet kiélezett, sokan szeretnék ugyanazt a piaci szeletet kihasítani. A lakosság döntő hányada vásárolja a terméket, amelynek előnyös tulajdonságai a vevők széles körében ismertek. A termék érettségi szakasza új technológia vagy környezeti tényezők hatására elnyújtható.
  • Hanyatlás. Az eladási volument csökken. Az eredeti innovációval jelentkező vállalat ilyenkor már rendszerint új termékkel rukkol ki a piacra. A hanyatlási szakaszt összekapcsolhatjuk azzal a ténnyel is, hogy egy bizonyos idő és vásárlás után a piac telítődik a gyártmánnyal. Akkor is telítődik a piac, ha a mérete megváltozik, összezsugorodik, mert ezzel a potenciális vevők száma csökken. Hasonló hatást gyakorol a keresletre az új termékek megjelenése, divatba jövetele, ami eltántoríthatja a vásárlókat az addigi fogyasztástól. A hanyatlás időszakának megfelelő termékpolitika az egyre csökkenő jövedelmezőségű termék piacról való kivonása.

Megfelelő elemzésekkel kiegészítve a termékéletgörbe-modell:

  • felhasználható eladási volumenünk előrejelzésére,
  • alkalmazható arra, hogy saját vállalatunk teljesítményét egybevessük az ágazat egészének teljesítményével,
  • tippeket ad az életciklus meghosszabbítását elősegítő rövidtávú stratégiákhoz,
  • megmutatja, hogy a termék egyes életszakaszaiban milyen marketingeszközökkel operálhatunk.

Az életgörbe-modell egyik lehetséges alkalmazása, amikor a vállalati termékkínálatra vonatkozó hosszú távú döntések előkészítésekor a termékválaszték elemeit eszerint analizáljuk. Kiegyensúlyozottnak tekinthető a vállalat kínálata, ha a választékába tartozó termékek megoszlanak az életgörbe több szakasza között.

Önnek mi a véleménye?