Fedezeti költség-számítás

A fedezeti költség-számítás összefoglaló neve azoknak a részköltség-számításon alapuló költség- és eredményszámítási eljárásoknak, amelyek témájukat tekintve öt soron vezetik le az eredményt; kétféle költségcsoporttal számolnak, és az állandó jellegű költséget nem osztják fel a termékekre.

A kétféle költségcsoport:

Proporcionális jellegű költség: Úgy mozog, mint az árbevétel, mert az fejezi ki a volumenváltozást. Fix jellegű költségek: Változatlan marad a volumen változásától. Nem osztja fel a fix, általános költséget a vállalkozás, ha azt akarja megtudni, hogy a sokféle termék közül melyik a gazdaságosabb és melyik a kevésbé gazdaságos.

Az öt soros séma:

Árbevétel Proporcionális jellegű (változó) költségek Fedezeti összeg Fix jellegű (állandó) költségek Eredmény

Árbevétel: nettó árbevétel, amely általános forgalmi adót nem tartalmaz.

Változó költségek:

Azok a költségek, amelyek a termelés volumenének változásával együtt valamilyen irányban, illetve mértékben változnak: összes közvetlen költség, proporcionális költség, összes közvetlen költség és a gépköltség együttes összege, szűkített önköltség (közvetlen önköltség + üzemi általános költségek).

Állandó költségek:

Az idő függvényében változnak: számított állandó költség, az összes közvetetten elszámolt általános költség, gépköltség kivételével az összes általános költség, a központi irányítás és az elkülönített költségek együttes összege.

Önnek mi a véleménye?   Számvitel   , , , , , , ,  

Árpolitika

A vállalati gazdálkodás legfontosabb kategóriája az ár. A tényleges ár a piacon alakul ki és azt fejezi ki, hogy a vevő mennyit ismer el azokból a ráfordításokból, amelyek a termékre a piacra lépésig rakódtak. A vállalatnak a gazdálkodás külső és belső feltételeit mérlegelve kell árpolitikáját kialakítani (kínált termék árának megállapítása, piaci árváltozásokra való reagálás).

Árpolitikai célok

1. Túlélés (olcsóbban adja a terméket a szokásosnál, célja a gyors profitszerzés) 2. Profit maximalizálása 3. Árbevétel maximalizálása 4. Forgalom növelése 5. Piaci részesedés növelése, megtartása 6. Piac lefölözése

Fedezeti pont: a költségek és az ár kapcsolatát fejezi ki. Fedezeti pont= teljes állandó költség / (ár-egységnyi termékre jutó változó költség)

A vevők jellemző ármagatartásai : a vevők általában alacsonyabb ár mellett több terméket vásárolnak, magasabb ár mellett kevesebbet, tehát fordított arányú a kapcsolat. Az ármozgásokra bekövetkező kereslet változásokat a vevők árérzékenysége határozza meg.

Árérzékenységet befolyásoló tényezők :

a termék egyedisége helyettesíthetőség (ha van helyettesítő termék, akkor nagyobb az árérzékenység) összehasonlítás bonyolultsága költekezés mértéke (mennyire jelent a vásárlás nagy kiadást) az ár-minőség kapcsolat (jelenti-e a magas ár a jó minőséget?) raktározhatóság (diszkont termékek esetében az alacsony ár növeli a keresletet)

Árdifferenciálásnál ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást a különböző vevőknek

Fedezeti pont

A fedezeti pont megmutatja mekkora értékesítési volumen szükséges az összes költség fedezésére.

A vállalkozásoknál felmerülő költségeket két csoportban soroljuk, állandó vagy fix és változó költségekre. A fix költségek azok, amelyek akkor is felmerülnek, ha nincs termelés, szolgál­tatásnyújtás.

Jellemző fix költségek

amortizáció kamatteher adminisztrációs költség, állandó személyzet bérköltsége bérleti díjak karbantartás, javítás költségei közüzemi szolgáltatások (telefon, villany, gáz, vízdíj) biztosítási díjak

A változó költségek a termelési, értékesítési forgalom változásával együtt vál­toznak.

Jellemző változó költségek

anyagköltség termékre, szolgáltatásra jutó bérköltség egyéb értékesítési költségek

A fedezeti pont számítása

Q=(Fix költség)/(Termék eladási ára – Egy termékre eső változó költség)