Számlatükör

A számlakerettükör csak a legalapvetőbb könyvviteli előírásokat tartalmazza (kijelöli az egyes számlaosztályok tartalmát). Ezzel tág lehetőséget ad a gazdálkodóknak arra, hogy az általános előírások és saját maguk által megfogalmazott számviteli politikájuk, valamint egyéb információs igényeik alapján kialakíthassák könyvviteli rendszerüket.

Az Szt. a számlakeret (számlakerettükör) célját úgy fogalmazza meg, hogy az:

  • egységes rendszerbe foglalja az eszközöket és a forrásokat, valamint a gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatását,
  • segítséget ad a számviteli tevékenység megszervezéséhez,
  • biztosítja a beszámolóhoz szükséges alapinformációkat.

SZÁMLATÜKÖR

1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

113. Vagyoni értékű jogok

114. Szellemi termékek

115. Üzleti vagy cégérték

117. Immateriális javak értékhelyesbítése

118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése

12-16. TÁRGYI ESZKÖZÖK

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

121. Földterület, termőföld

122. Telek, telkesítés

123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok

124. Egyéb építmények

125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek

126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

127. Ingatlanok értékhelyesbítése

128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök

132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek

137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése

138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések

142. Egyéb járművek

143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek

147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése

148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése

15. TENYÉSZÁLLATOK

151. Tenyészállatok

152. Igásállatok

153. Egyéb állatok

157. Tenyészállatok értékhelyesbítése

158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése

16. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

161. Befejezetlen beruházások

162. Felújítások

168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése

17-19. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

17. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESEDÉSEK)

171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

172. Egyéb tartós részesedés

177. Részesedések értékhelyesbítése

179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása

18. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK

181. Államkötvények

182. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai

183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai

184. Tartós diszkont értékpapírok

189. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK (tartós bankbetétek)

191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban

192. Tartósan adott kölcsönök, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

193. Egyéb tartósan adott kölcsönök

195. Tartós bankbetétek kapcsolt vállalkozásban

196. Tartós bankbetétek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

197. Egyéb tartós bankbetétek

198. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés

199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása

2. SZÁMLAOSZTÁLY KÉSZLETEK

21-22. ANYAGOK

211 – 219. Nyers- és alapanyagok

212. Alapanyagok

221. Segédanyagok

222. Üzem- és fűtőanyagok

223. Fenntartási anyagok

224. Építési anyagok

225. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök

226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok

227. Egyéb anyagok

228. Anyagok árkülönbözete

229. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása

23. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK

231 – 234. Befejezetlen termelés

235 – 237. Félkész termékek

238. Félkész termékek készletérték-különbözete

239. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása

24. NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK

241. Növendékállatok

242. Hízóállatok

243. Egyéb állatok

246. Bérbevett állatok

248. Állatok készletérték-különbözete

249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása

25. KÉSZTERMÉKEK

251-257. Késztermékek

258. Késztermékek készletérték-különbözete

259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása

26-28. ÁRUK

26. KERESKEDELMI ÁRUK

261. Áruk beszerzési áron

262. Áruk elszámoló áron

263. Áruk árkülönbözete

264. Áruk eladási áron

265. Áruk árrése

266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk

267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk

268. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla

269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása

27. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

271. Közvetített szolgáltatások

279. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása

28. BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK

281-287. Betétdíjas göngyölegek

288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete

289. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása

3.  SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ­BELI ELHATÁROLÁSOK

31. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)

311. Belföldi követelések (forintban)

312. Belföldi követelések (devizában)

315. Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása

316. Külföldi követelések (forintban)

317. Külföldi követelések (devizában)

319. Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása

32. KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

321. Követelések az anyavállalattal szemben

322. Követelések a leányvállalattal szemben

323. Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben

324. Követelések a társult vállalkozással szemben

325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól

326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól

327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól

328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól

329. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása

33. KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKO­ZÁSSAL SZEMBEN

331. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás­tól

339. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása

34. VÁLTÓKÖVETELÉSEK

341. Belföldi váltókövetelések

345. Belföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása

346. Külföldi váltókövetelések

349. Külföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása

35. ADOTT ELŐLEGEK

351. Immateriális javakra adott előlegek

352. Beruházásokra adott előlegek

353. Készletekre adott előlegek

358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól

359. Adott előlegek értékvesztése és visszaírása

36. EGYÉB KÖVETELÉSEK

361. Munkavállalókkal szembeni követelések

361-1. Munkavállalóknak folyósított előlegek

361-2. Előírt tartozások

361-3. Egyéb elszámolások a munkavállalókkal

362. Költségvetési kiutalási igények

362-1. Fogyasztói árkiegészítés

362-2. Termelési árkiegészítés

362-3. Importtámogatás

362-4. Exporttámogatás

362-5. Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás

362-6. Dotáció

362-7. Reorganizációs támogatás

362-8. Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházási támogatás

362-9. Egyéb támogatás

363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése

363-1. Fogyasztói árkiegészítés teljesítése

363-2. Termelési árkiegészítés teljesítése

363-3. Importtámogatás teljesítése

363-4. Exporttámogatás teljesítése

363-5. Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás teljesítése

363-6. Dotáció teljesítése

363-7. Reorganizációs támogatás teljesítése

363-8. Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházási támogatás teljesítése

363-9. Egyéb támogatás teljesítése

364. Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök

3641. Rövid lejáratú kölcsönök

3642. Tartósan adott kölcsönökből átsorolt követelések

365. Vásárolt és kapott követelések

3651. Vásárolt belföldi követelések

3652. Vásárolt külföldi követelések

3653. Követelés fejében, csere útján átvett követelések

3654. Nem pénzbeli hozzájárulásként kapott (átvett) követelések

3655. Térítés nélkül átvett követelések

3658. Egyéb címen kapott követelések

366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések

367. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések

368. Különféle egyéb követelések

369. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása

37. ÉRTÉKPAPÍROK

371. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

3711. Részesedés anyavállalatban

3712. Részesedés leányvállalatban

3713. Részesedés közös vezetésű vállalkozásban

3714. Részesedés társult vállalkozásban

3719. Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések értékvesztése és annak visszaírása

372. Egyéb részesedés

3721. Eladásra vásárolt egyéb részesedések

3729. Egyéb részesedések értékvesztése és annak visszaírása

373. Saját részvények, saját üzletrészek

3731. Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek

3739. Saját részvények, saját üzletrészek értékvesztése

374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

3741. Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

3742. Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok

3749. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

378. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

379. Értékpapír elszámolási számla

38. PÉNZESZKÖZÖK

381. Pénztár

3811. Pénztár-számla

3812. Elektronikus pénzeszközök

382. Valutapénztár

3821. Valutapénztár-számla

3829. Valuta árfolyamkülönbözeti számla

383. Csekkek

384. Elszámolási betétszámla

385. Elkülönített betétszámlák

3851. Kamatozó betétszámlák

3852. Elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból

3853. Fejlesztési célra elkülönített pénzeszközök

3854. Egyéb célra elkülönített pénzeszközök

3855. Lakásépítési betétszámla

3856. Elkülönített lakásépítési célú pénzeszközök

3857. Lakásépítés úton lévő pénzeszközei

386. Devizabetét-számla

3861. Devizabetét-számla

3862. Külföldön vezetett devizabetét-számla

3863. Devizatörzsbetét-számla

3868. Egyéb devizabetét-számla

3869. Devizabetét árfolyamkülönbözeti számla

389. Átvezetési számla

39. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

3911. Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása

3912. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyam­nyereség elhatárolása

3913. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása

392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3921. Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának elhatárolása

3922. Többletkötelezettségek elhatárolása

3923. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása

393. Halasztott ráfordítások

3931. Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása

3932. Devizakötelezettségek árfolyamveszteségének elhatárolása

399. A követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása

4. SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK

41. SAJÁT TŐKE

411. Jegyzettőke

412. Tőketartalék

413. Eredménytartalék

414. Lekötött tartalék

4141. Lekötött tartalék tőketartalékból

4142. Lekötött tartalék eredménytartalékból

4143. Lekötött tartalék pótbefizetésből

417. Értékelési tartalék

419. Mérleg szerinti eredmény

42. CÉLTARTALÉKOK

421. Céltartalék a várható kötelezettségekre

422. Céltartalék a jövőbeni költségekre

424. Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék

429. Egyéb céltartalék

43-47. KÖTELEZETTSÉGEK

43. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

431. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

4311. Hátrasorolt kötelezettségek anyavállalattal szemben

4312. Hátrasorolt kötelezettségek leányvállalattal szemben

4313. Hátrasorolt kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben

4314. Hátrasorolt kötelezettségek társult vállalkozással szemben

432. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

433. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

44. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

442. Átváltoztatható kötvények

443. Tartozások kötvénykibocsátásból

4431. Tartozások kötvénykibocsátásból forintban

4432. Tartozások kötvénykibocsátásból devizában

444. Beruházási és fejlesztési hitelek

4441. Beruházási és fejlesztési hitelek forintban

4442. Beruházási és fejlesztési hitelek devizában

445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

4451. Egyéb hosszú lejáratú hitelek forintban

4452. Egyéb hosszú lejáratú hitelek devizában

446. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

4461. Tartós kötelezettségek anyavállalattal szemben

4462. Tartós kötelezettségek leányvállalattal szemben

4463. Tartós kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben

4464. Tartós kötelezettségek társult vállalkozással szemben

447. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

448. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek

449. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

4491. Kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötele­zettség

4492. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek

4499. Hosszú lejáratú egyéb kötelezettségek

45-47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

451. Rövid lejáratú kölcsönök

4511. Rövid lejáratú átváltoztatható kötvények

4512. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök

452. Rövid lejáratú hitelek

4521. Rövid lejáratú hitelek forintban

4522. Rövid lejáratú hitelek devizában

453. Vevőktől kapott előlegek

454 – 456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

454. Szállítók

4541. Belföldi anyag- és áruszállítók

4542. Külföldi anyag- és áruszállítók

4543. Belföldi szolgáltatók

4544. Külföldi szolgáltatók

4549. Nem számlázott szállítások, szolgáltatások

455. Beruházási szállítók

4551. Belföldi beruházási szállítók

4552. Külföldi beruházási szállítók

4559. Nem számlázott beruházási szállítók

456. Faktoring tartozások

457. Váltótartozások

458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

4581. Rövid lejáratú kötelezettségek anyavállalattal szemben

4582. Rövid lejáratú kötelezettségek leányvállalattal szemben

4583. Rövid lejáratú kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben

4584. Rövid lejáratú kötelezettségek társult vállalkozással szemben

459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szem­ben

461 – 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

46.

461. Társasági adó elszámolása

462. Személyi jövedelemadó elszámolása

463. Költségvetési befizetési kötelezettségek

463-2.    Külkereskedelmi áruforgalommal és különleges természeti tényezőkkel kapcso­latos árkülönbözet

463-3.    Különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményekből származó jövedelem utáni befizetési kötelezettség

463-4. Fogyasztási adó

463-5. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás

463-6. Sertésállomány mentesítési hozzájárulás

463-7. Jövedéki adó

463-8. Munkaadói járulék

463-9. Munkavállalói járulék

463-10. Egészségügyi hozzájárulás

463-11. Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek

464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése

464-2.    Külkereskedelmi áruforgalommal és különleges természeti tényezőkkel kapcso­latos árkülönbözet teljesítése

464-3.    Különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményekből származó jövedelem utáni befizetési kötelezettség teljesítése

464-4. Fogyasztási adó teljesítése

464-5. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljésítése

464-6. Sertésállomány mentesítési hozzájárulás teljesítése

464-7. Jövedéki adó teljesítése

464-8. Munkaadói járulék teljesítése

464-9. Munkavállalói járulék teljesítése

464-10. Egészségügyi hozzájárulás teljesítése

464-11. Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek teljesítése

465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla

4651. Vámköltségek és egyéb vámterhek elszámolási számla

4652. Importbeszerzés után fizetendő általános forgalmi adó elszámolási számla

4653. Vám- és pénzügyőrséggel kapcsolatos egyéb elszámolások

466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4661. Beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adója

4662. Arányosítással megosztandó előzetesen felszámított általános forgalmi adó

467. Fizetendő általános forgalmi adó

468. Általános forgalmi adó elszámolási számla

469. Helyi adók elszámolási számla

4691. Építményadó elszámolási számla

4692. Telekadó elszámolási számla

4693. Kommunális adó elszámolási számla

4694. Idegenforgalmi adó elszámolási számla

4695. Helyi iparűzési adó elszámolási számla

4696. Gépjárműadó elszámolási számla

4697. Külföldi gépjárműadó elszámolási számla

4699. Egyéb helyi adó elszámolási számla

47.

471. Jövedelemelszámolási számla

4711. Keresetelszámolási számla

4712. Társadalombiztosítási ellátás

4713. Egyéb kifizetések elszámolása

472. Fel nem vett járandóságok

473. Társadalombiztosítási kötelezettség

474. Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek

4742. Szakképzési hozzájárulás

4743. Elszámolásra kapott pénzeszközök

4744. Környezetvédelmi termékdíjfizetési kötelezettség

4749. Egyéb befizetések az elkülönített alapokba

475. Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségek

476. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben

477. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek

478. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek

479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek

4791. Átvállalt kötelezettségek

4792. Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek

4793. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek

4799. Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek

48. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

4811. Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása

4812. Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása

4813. Devizaeszközök és devizakötelezettségek mérlegfordulónapi értékelése árfolyam­nyereségének elhatárolása

482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4821. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása

4822. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyam­veszteség elhatárolása

4823. Fizetendő kamatok elhatárolása

483. Halasztott bevételek

4831. Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás

4832. Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása

4833. Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatáro­lása

4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása

49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

491. Nyitómérleg számla

492. Zárómérleg számla

493. Adózott eredmény elszámolása

5. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK

51. ANYAGKÖLTSÉG

511. Vásárolt anyagok költségei

512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei

513. Egyéb anyagköltség

519. Anyagköltség megtérülés

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei

522. Bérleti díjak

523. Karbantartási költségek

524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek

525. Oktatás és továbbképzés költségei

526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

533. Biztosítási díj

534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj

539. Különféle egyéb költségek

54. BÉRKÖLTSÉG

541. Bérköltség

55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések

552. Jóléti és kulturális költségek

559. Egyéb személyi jellegű kifizetések

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék

562. Egészségügyi hozzájárulás

563. Munkaadói járulék

564. Szakképzési hozzájárulás

569. Egyéb bérjárulék

57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás

572. Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás

58. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

581. Saját termelésű készletek állományváltozása

582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(elsődleges költségnem-elszámolás esetén, kizárólag összköltség eljárással)

59151. Anyagköltség átvezetési számla

59152. Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla

59153. Egyéb szolgáltatások költségei átvezetési számla

59154. Bérköltség átvezetési számla

59155. Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla

59156. Bérjárulékok átvezetési számla

59157. Értékcsökkenési leírás átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(kizárólag költségnem-elszámolás és forgalmi költség eljárással)

591-581. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla

591-582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla

591-81-84. Értékesítés közvetlen költségei átvezetési számla

591-85. Értékesítés közvetett költségei átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(elsődleges költségnem-elszámolás esetén)

591. Költségnem átvezetési számla

592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla

593. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA

(elsődleges költséghely-költségviselő elszámolós esetén)

596. Költségnem ellenszámla

597. Saját termelésű készletek állományváltozása ellenszámla

598. Saját előállítású eszközök aktíváit értéke ellenszámla

8.  SZÁMLAOSZTÁLY ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFOR­DÍ­TÁSOK

81-83. SZÁMLACSOPORTOK

az összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatáshoz

81. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

811. Anyagköltség

812. Igénybe vett szolgáltatások értéke

813. Egyéb szolgáltatások értéke

814. Eladott áruk beszerzési értéke

815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

82. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

821. Bérköltség

822. Személyi jellegű egyéb kifizetések

823. Bérjárulékok

83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

81-85. SZÁMLACSOPORTOK

a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatáshoz

81-82. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

811. Belföldi értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke

813. Belföldi értékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

83-84. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

831. Exportértékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

832. Exportértékesítés eladott áruk beszerzési értéke

833. Exportértékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

85. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI

851. Értékesítési, forgalmazási költségek

852. Igazgatási költségek

853. Egyéb általános költségek

86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke

863. Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordí­tásai

8631. Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek

8632. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések

8633. Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó

8634. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás

8635. Termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó fizetések

864. Utólag adott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény

865. Céltartalék képzése

8651. Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre

8652. Céltartalék-képzés a jövőbeni költségekre

8653. Céltartalék-képzés egyéb címen

866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés

8661. Készletek elszámolt értékvesztése

8662. Követelések elszámolt értékvesztése

8663. Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése

8664. Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése

867. Adók, illetékek, hozzájárulások

8671. Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások

8672. Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások

8673. Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások

8674. Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó

869. Különféle egyéb ráfordítások

8691. Behajthatatlan követelés leírt összege

8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi esz­közök könyv szerinti értéke

8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke

8694. Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete

87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

8711. Kapcsolt vállalkozásnak eladott (beváltott) értékpapírok árfolyamvesztesége

8712. Egyéb eladott (beváltott) értékpapírok árfolyamvesztesége

8713. Kapcsolt vállalkozásnak értékesített részesedés árfolyamvesztesége

8714. Egyéb értékesített részesedés árfolyamvesztesége

872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

8721. Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata

8722. Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata

8723. Értékpapírok után kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat

8724. Értékpapírok után egyéb fizetendő kamat

8725. Hátrasorolt kötelezettségek után kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat

8726. Hátrasorolt kötelezettségek után egyéb fizetendő kamat

8727. Befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor realizált veszteség

8731. Kapcsolt vállalkozásnál valódi penziós ügyletek kamatráfordítása

8732. Egyéb valódi penziós ügyletek kamatráfordítása

8733. Kapcsolt vállalkozásnál kamatfedezeti ügyletek vesztesége

8734. Egyéb kamatfedezeti ügyletek vesztesége

874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

8741. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése

8742. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése

8743. Tartós bankbetétek értékvesztése

8746. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések visszaírt értékvesztése

8747. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszaírt értékvesztése

8748. Tartós bankbetétek visszaírt értékvesztése

875-879. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

875. Forgóeszközök között kimutatott befektetés, értékpapír értékesítésének, beváltásának ár­folyamvesztesége

8751. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésének árfolyamvesztesége

8752.     Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamveszte­sége

8753. Diszkont értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége

8754. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír törlesztésekor realizált árfolyamveszteség

876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség

8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyam-vesztesége

8762.     Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyam­vesztesége

8763.     Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésé­nek összevont árfolyamvesztesége

877. Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak

8771.     Névérték felett vásárolt értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözet­ből az elhatárolt veszteség

8772. Nem fedezeti célú elszámolási ügyletek elszámolt vesztesége

8773. Nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek elszámolt vesztesége

8774. Vásárolt eladási opcióért fizetett opciós díj

8775. Le nem hívott vételi opcióért fizetett opciós díj

8776. Bekerülési értékben figyelembe nem vett, lehívott vételi opció díja

878. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások

8781. Behajthatatlan vásárolt követelés leírt összege

8782. Vásárolt követelés be nem folyt összege

8783. Vásárolt követelés értékesítésének vesztesége

879. Egyéb pénzügyi ráfordítások

8791. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó adott árengedmény

8792. Közös üzemeltetés megtérítendő közös költsége

8793. Közös üzemeltetés átadott nyeresége

8794. Egyesülés működési költségeinek megtérített összege

88. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke

882. Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke

883.        Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének külön­bözete, ha a kapott eszköz értéke kevesebb

884.        Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti ér­téke

885.        Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti ér­téke

886.        Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás sze­rinti értéke

887. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti érték

888. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege

889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások

8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

8892. Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke

8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke

8894. Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás

8895. Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök

89. NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK

891. Társasági adó

9. SZÁMLAOSZTÁLY ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

91-92. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

93-94. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

96. EGYÉB BEVÉTELEK

961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele

962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke

963. A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek

9631. Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek

9632. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések

9633. Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek

9634. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás

9635. Termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódóan kapott összegek

964. Utólag kapott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény

965. Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszűnése)

9651. Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása

9652. Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása

9653. Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása

966. Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés

9661. Készletek visszaírt értékvesztése

9662. Követelések visszaírt értékvesztése

9663. Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése

9664. Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése

967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás

9671. Költségvetésből kapott támogatás, juttatás

9672. Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás

9673. Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás

968. Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege

969. Különféle egyéb bevételek

9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete

9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg

97. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

971. Kapott (járó) osztalék és részesedés

9711. Kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) osztalék és részesedés

9712. Egyéb kapott (járó) osztalék és részesedés

972. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

9721. Kapcsolt vállalkozásnak értékesített részesedés árfolyamnyeresége

9722. Egyéb értékesített részesedés árfolyamnyeresége

973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

9731. Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata

9732. Kamatozó értékpapír kapott (járó) kamata

9733. Kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat

9734. Kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (csökkentő tétel)

9735. Befektetési jegyek kapott hozama, azok eladásakor, beváltásakor realizált nyeresége

9736. Lízingdíjban lévő kapott (járó) kamat

9737. Diszkont értékpapírnál időarányosan elszámolt összeg

9738. Eladott (beváltott) értékpapír árfolyamnyeresége

(A 9731-9738. számlákra könyvelt tételeknél el kell különíteni a kapcsolt vállalkozástói ka­pott tételeket az egyéb vállalkozásoktól, természetes személytől kapott tételektől)

974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

9741.     Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat

9742. Forgóeszköz között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott (járó) kamat

9743. Kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat [csökkentő tétel)

9744. Forgóeszközök között kimutatott diszkont értékpapírnál időarányosan elszámolt összeg

9745.     Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő ka­mat

9746. Valódi penziós ügyletek kamatbevétele

9747. Kamatfedezeti ügyletek nyeresége

(A 9741-9747. számlákra könyvelt tételeknél el kell különíteni a kapcsolt vállalkozástól ka­pott tételeket az egyéb vállalkozásoktól, természetes személyektől kapott tételektől.)

975-979. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

975.        Forgóeszközök között kimutatott befektetés, értékpapír értékesítésének, beváltásának ár­folyamnyeresége

9751. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésének árfolyamnyeresége

9752. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége

9753. Diszkont értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége

9754. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír törlesztésekor realizált árfolyamnyereség

976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség

9761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyam-nyeresége

9762.     Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyam­nyeresége

9763.     Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésé­nek összevont árfolyamnyeresége

977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek

9771.     Névérték alatt vásárolt értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözet­ből az elhatárolt nyereség

9772.     Nem fedezeti célú elszámolási ügyletek elszámolt nyeresége

9773. Nem kamatfede­zeti célú, egyéb fedezeti ügyletek elszámolt nyeresége

9774. Kürt opcióért kapott opciós díj

978. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek

9781. Könyv szerinti értéket meghaladó összegben befolyt bevétel

9782. Vásárolt követelés értékesítésének nyeresége

979. Egyéb pénzügyi bevételek

9791. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott árengedmény

9792. Közös üzemeltetés költségeinek átterhelt összege

9793. Közös üzemeltetés átvett nyeresége

9794. Egyesülés működési költségeinek átterhelt összege

98. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke

983.        Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének külön­bözete, ha a kapott eszközök értéke a több

984.        Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett esz­közök értéke

985.        Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

986.        Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

987. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a névérték

988. Tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség összege

989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke

9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke

9893. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke

9894. Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás

9895. Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök

9896. Elévült kötelezettség összege

0 SZÁMLAOSZTÁLY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK

Önnek mi a véleménye?