Racionalitás és önérdek

A racionalitás a közgazdaságtan egyik alapkategóriája. Minden gazdasági szereplőről feltételezzük, hogy racionálisan viselkedik, azaz saját hasznát/nyereségét akarja növelni. A gazdasági racionalitás egyik magyarázata, hogy az emberek önérdeküket akarják követni, ez az önérdekkövetés vezérli őket minden gazdasági cselekedetükben, döntéseikben. Tehát feltételezzük, hogy minden gazdasági szereplő (akár fogyasztóról, akár vállalatról van szó) azt az alternatívát fogja választani, amely számára a legtöbb eredménnyel jár, és ez egyben azt is jelentheti, hogy figyelmen kívül hagyja, hogy ezzel esetleg másoknak kárt okoz.

A racionalitást ne keverjük össze az önzéssel! Egy gyerek számára racionális lehet az, hogy kapjon két tábla csokoládét, de az is, hogy ebből az egyiket az öccsének adja. A nagypapa számára teljesen racionális cselekedet, ha az unokájának pénzt ad, és nem vár érte semmit cserébe.

Amikor Teréz anya 1979-ben megkapta a Béke Nobel-díjat, az azzal járó 190.000 dollárból leprakórházat akart építtetni. Vajon racionális volt-e cselekedete? Önző módon cselekedett?
Tudjuk, hogy Teréz anya egyik tevékenysége a leprások gyógyítása volt, tehát amikor kórházat akart építtetni, akkor ezzel saját tevékenységét segítette, tehát saját érdekében cselekedett. Mondhatjuk-e rá, hogy önző módon cselekedett? Furcsa lenne azt mondani Teréz anyára, hogy magatartása “önző” volt. Félrevezető lehet a közgazdászok szóhasználata, amikor azt mondják, racionális az, aki saját érdekei szerint cselekszik. Célravezetőbb lenne azt mondani, hogy az emberek oly módon cselekszenek, hogy azzal előremozdítsák az őket érdeklő célok megvalósítását. Így elejét vehetjük annak a félreértésnek, miszerint a gazdasági elmélet eleve önző, vagy kapzsi viselkedést feltételezne az emberek cselekedeteinek hátterében.

A racionalitás kategóriái:

  • Fogyasztói racionalitás: lényege, hogy a fogyasztó szükségletei kielégítésére törekszik, tehát jövedelméből azokat a termékeket szerzi meg, amelyek számára hasznosabbak (vonzóbbak, tetszetősebbek, finomabbak, kényelmesebbek stb.) a többi terméknél.
  • Vállalati racionalitás: a profit maximalizálása. A vállalat mindaddig próbálja növelni eladásait (termelését), amíg az ezáltal megszerezhető bevétel jobban nő, mint amennyire a költségei nőnek.
  • Termelési tényezők tulajdonosainak racionalitása: a termelési tényezőből szerezhető jövedelem maximalizálása, tehát pl. a földtulajdonos a földjáradékot akarja növelni, a munkás a munkabért.
  • Kormányzati szervek racionalitása: a társadalmi jólét növelése a cél, ennek érdekében kell beavatkozniuk a gazdasági folyamatokba.

[kozgazdasz.freeblog.hu]

Önnek mi a véleménye?