Nemzetközi cserearányok

A valóságban minden ország sok termékkel vesz részt a nemzetközi kereskedelemben. Mivel a különböző exportált és importált áruk naturális formában nem adhatóak össze, nem lehet belőlük aggregált mutatót számítani. Sok termék esetén kimutatható azonban egy adott ország nemzetközi cserearányainak változása. Ezen mutatók közül kettőt mutatunk be.

1.    Commodity terms of trade (C), vagy más elnevezéssel net barter terms of trade (N).

C = Px / Pm

A számlálóban az export árindex szerepel, ami az ország által exportált termékek átlagos árváltozását adja meg. A nevezőben lévő import árindex ugyanígy értelmezhető.

Ha a C mutató értéke 1-nél nagyobb, akkor az ország cserearányai javultak, tehát egységnyi importtermékért cserébe átlagosan kevesebb exportterméket kell adnia.

2.    Income terms of trade index (I)  az árak és mennyiségek változásainak összefüggéseit fejezi ki.

I = (Px / Pm)  x Qx = C x Qx

A képletben szereplő Qx tényező az export mennyiségének átlagos változását mutatja egyik évről a másikra, az I pedig azt, hogy egy ország exportból származó összes bevételén több, vagy kevesebb importterméket tudna vásárolni, mint előző évben, ha az exportbevételeit teljes egészében importra költené.

Figyelemmel kell még lennünk C mutatóval összefüggő tényezők alakulására is. C mutató csökkenése kiválthatja Qx olyan mértékű növekedését, mely I értékét 100 % (1) fölé emeli. Ebben az esetben C csökkenése kedvező lehet, növekedhet az import.

Célszerű a két külkereskedelmi cserearány-mutató egyidejű kiszámítása és elemzése. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy egy országban adott évben például a C egynél kisebb, de az I mégis javulást tükröz. Ilyen helyzet alakulhat ki akkor, ha például az exporttermékek árrugalmassága nagyobb egynél, ezért az exportárak relatív csökkenése az exportvolumen ennél nagyobb arányú növekedését eredményezi
A külkereskedelmi cserearány-mutatók alakulása – az egyéb feltételek változatlansága mellett – a nemzetgazdaság által realizált komparatív előnyök alakulására is utal. A mutatók javulása (romlása) a realizált komparatív előnyök relatív növekedésére (csökkenésére) utal. Mindez különösen fontos információtartalommal bír az úgynevezett nyitott gazdaságok esetében.

Célszerű a két külkereskedelmi cserearány-mutató egyidejű kiszámítása és elemzése. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy egy országban adott évben például az N egynél kisebb, de az l mégis javulást tükröz. Ilyen helyzet alakulhat ki akkor, ha például az exporttermékek árrugalmassága nagyobb egynél, ezért az exportárak relatív csökkenése az exportvolumen ennél nagyobb arányú növekedését eredményezi

A külkereskedelmi cserearány-mutatók alakulása – az egyéb feltételek válto­zatlansága mellett – a nemzetgazdaság által realizált komparatív előnyök alakulására is utal. A mutatók javulása (romlása) a realizált komparatív előnyök relatív növekedésére (csökkenésére) utal. Mindez különösen fontos információtartalommal bír az úgynevezett nyitott gazdaságok esetében.

Önnek mi a véleménye?