Mutatók, éves beszámoló elemzése

Beszámolók elemzése:

 • Számviteli törvény: a vállalkozás pénzügyi, vagyoni helyzetét reálisan mutassa be!
 • A mérleg elemzés feladata: a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetének, az abban bekövetkezett változásoknak az elemzése. Ehhez segítségül szolgál egy állandó mutatószámrendszer kialakítása.

A mérleg elemzés három fő területe:

 • Vagyoni helyzet elemzése
 • Pénzügyi helyzet elemzése
 • Jövedelmezőség elemzése
 • Hatékonyság elemzése

Vagyoni helyzet elemzése:

 • Eszköz / Forrás összetételi mutatók:
  • megoszlási viszonyszámok (például: befektetett eszközök aránya)
 • Eszköz / Forrás fajtánkénti megoszlás:
  • például: készlet összetételi; saját tőke-szerkezeti mutatók
 • Dinamikus viszonyszámok:
  • Eszköz / Forrás tételek időben hogyan változtak?
  • bázis-, és láncviszonyszámok
 • Tárgyi eszközök leírtsági mutatója / Elhasználódás foka:
  • számítása
   tárgyi eszköz összes értékcsökkenése / tárgyi eszköz összes bruttó értéke

Pénzügyi helyzet elemzése:

 • Likviditás-elemzés
  • likviditási mutatók:
   • például:
    Forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek; az egy éven belül pénzzé tehető eszközök milyen hányadban fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket?
  • de fenntartások:
   • például céltartalékot, elfekvő készleteket stb. nem veszi figyelembe
  • a Likviditási Mérlegből lehetne ezeket pontosan kiszámítani
 • Eladósodottság elemzése
  • Adósság / Saját vagyon aránya
   • Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések / (Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek = működő tőke)
  • Kamatfedezeti arány
   • Adózás előtti eredmény / Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések
  • Készletek forgási sebesség
   • (ELÁBÉ + alvállalkozói teljesítmények) / Készletek mérlegértéke
  • Vevő átlagos futamideje
   • Vevőállomány mérlegértéke / egy napi árbevétel
   • probléma: behajthatatlan követelések, illetve konszolidációba bevont vállalkozással szembeni követelések

Jövedelmezőség elemzése:

 • Általános felépítés: Hozam / Ráfordítás
 • Inverz jövedelmezőségi mutatók is vannak
 • Tartalmuk sokféleképpen megközelíthető:
  • Hozam lehet: üzemi eredmény, adózás előtti eredmény, de lehet árbevétel is, vagy termelési érték stb.
  • Ráfordítás lehet: erőforrások, eszközök, vagy számviteli költség / ráfordítás, de lehet saját tőke-elem is
 • Eredmény összetevők szerinti nagyvonalú elemzése, statisztikai módszerek (különbségképzés, tényezőkre bontás)
 • Kiegészítő mellékletben célszerű a vállalkozás nagyvonalú elemzését is bemutatni
  • az előző időszakhoz mért változásokkal együtt
  • mutatószámok kiválasztása a vállalkozás jellemzőinek megfelelően, illetve következetesen történjen!

Önnek mi a véleménye?