Médiamutatók

A médiatervező komplex optimalizálási feladat megoldására törekszik. Ki kell választania azt a médiamixet, amely a legtöbb célszemély elérésére alkalmas, miközben minimális a meddőszórás és költséghatékony a megvalósítás.
A médiumot jellemző elsődleges mutatók:

 • A nyomtatott médiumok esetében az olvasottság, az olvasótábor, illetve a keresztolvasottság. Egy lapszám olvasottsága (AIR) azoknak a személyeknek a száma, akik az adott sajtótermék egy átlagpéldányát elolvassák. A példányonkénti olvasószám (RPC) azoknak a személyeknek az átlagos száma, akik egy kiadvány rendszeres olvasói. A kumulált olvasótábor a kiadvány olvasóinak becsült száma, akik legalább egyszer olvassák a kiadvány egy számát meghatározott idő alatt. A keresztolvasottság megmutatja, hogy egy adott lap olvasóinak hány százaléka olvas egy másik lapot.
 • Sugárzott médiumoknál a rating, a televíziót néző háztartások aránya, a televíziót néző emberek aránya, a rádiót hallgató háztartások aránya, a rádiót hallgató emberek aránya, a közönségarány. A sugárzott médiumoknál modernebb módszereket használunk a közönségmérésre. Egy sugárzott program relatív népszerűségét a rating vagy nézettség mutatóval mérjük. A rating az új technikai alapokon nyugvó közönségmérés adekvát mértékegysége. Az átlagperc nézettsége vagy az egy percre jutó átlagos nézettség mutatója. A tévénéző háztartások száma (HUT) a nap egy adott időszakában a tévét használó háztartások arányát mutatja meg. Képlete:HUT=\frac{H_{TV}}{H}, HTV: éppen tévénéző háztartások, H: összes elérhető háztartás.A rádiót hallgatókra (HUR) ugyanez a képlet vonatkozik, az éppen rádiót hallgató háztartásokra vetítve. A HUT és a HUR megmutatja, hogy adott időpillanatban az összes háztartásból hányan kapcsolódtak be a műsor nézésébe, hallgatásába, így pontosabban informál arról, hogy az emberek láthatják-e, hallhatják-e a reklámot. A PUT és a PUR a lakosságra vetített nézettségi, hallgatottsági mutató. A közönségarány (SHR) egy csatorna részesedése a többihez képest a célszegmensnek abból a csoportjából, amely a vizsgált időpontban az adott médiatípust fogyasztja.SHR=\frac{H_{TV,Chanel1}}{H_{TV}}, HTV,Chanel1: adott csatornát néző háztartások, HTV: tévénéző háztartások.
 • On-line médiumnál az oldalletöltés (PI), látogatószám, átkattintási arány (CTR). A forgalom egy adott webhely összesített látogatottsága, amit az oldalnézet, vagy a látogatók száma alapján határoznak meg. A bannerreklámokat számláló ad view a letöltésszámítás egy speciális formája.
 • Valamennyi médiumnál vizsgálható az affinitás (AFF), és az affinitási index (AFI). A meddőszórásnak, azaz a feleslegesen megközelített publikum arányának csökkentését segíti elő, ha figyelembe vesszük az affinitási mutatókat. Az affinitási mutató megmutatja, hogy a médium összes fogyasztója közül hány százalék tartozik a célcsoportban.AFF=\frac{U_{M}}{A_{M}}, UM: a médium fogyasztóinak célcsoportunkba tartozó része, AM: a médium összes fogyasztója.Az affinitási index megmutatja, hogy az adott médium mennyivel jobban vonzza egy adott célcsoportba tartozók figyelmét, mint a teljes populáció figyelmét.AFI=\frac{TRP}{GRP}, TRP: egy meghatározott célközönség azon százaléka, amelyet az adott program, kiadvány elér, GRP: bruttó elérés.

A médiaterv céljait számszerűsítő mutatók

 • Az elérés a médium által elért közönség számát, illetve százalékos arányát fejezi ki a teljes népességben, illetve a célcsoportban. Nettó jelegű mutató, mivel az elért személyeket csak egyszer veszi figyelembe.
 • Átlagos gyakoriság a reklámmal való találkozás átlaga a reklámmal legalább egyszer találkozókra vetítve.
 • A gyakoriság eloszlása az elérés a valós gyakorisági szinteken.
 • A bruttó hatás (GI) a kampány által összesen elért kontaktusszám. A bruttó kontaktusszám megmutatja, hogy adott időszak alatt hányszor kerül sor a reklámüzenet kibocsátására a célközönség felé.
 • A bruttó elérés (GRP) azon rating-ek összessége, melyeket egy adott média eszköz leszállít a kampányban. Halmozott mutató, mivel az összes kontaktus számát méri, s értéke 100% fölé emelkedhet. Képlete:
  GRP=r*f, r: nettó elérés, f: a gyakoriság egy meghatározott időszak alatt.
 • Átkattintási arány (CTR) a hirdetésre történő kattintások száma osztva az oldalkontaktusok számával.

Költséghatékonyságot leíró mutatók

 • Az ezer kontaktusra eső költség (CPT) azt mutatja meg, hogy adott médiumot használva mennyibe kerül 1000 emberhez eljuttatni a reklámüzenetet. Képlet:CPT=\frac{TC_{A}}{N}, TCA: a reklám költsége, N: a kontaktusok száma.
 • Adott médium célközönsége 1%-ának elérési költsége (CPP). Képlet:CPP=\frac{TC}{rating}, TC: a reklám költsége.Általában a CPM mutatót az egyes médiumok költséghatékonyságának összehasonlítására használják, a CPP-t inkább a teljes műsorszórási terv költségének kiszámítására.

Önnek mi a véleménye?