Makrogazdasági alapfogalmak

Makroökonómia szereplői

Háztartási szektor: azon gazdasági tevékenységek összessége, amelynek célja a szükségletek kielégítése, tehát ez a szektor a végső fogyasztás színtere. Mint fogyasztási egységek vesznek részt a gazdasági tranzakciókban és biztosítják a munkaerőt valamennyi szektor számára, jövedelmeik elsősorban ebből a forrásból származnak. Jövedelmeik egy részét megtakarítják és a pénzpiacon hasznosítják és saját vállalkozású gazdasági (termelő) tevékenységet is folytathatnak.

Vállalati szektor:
azon gazdasági tevékenységek összessége, amelyek javakat termelnek, forgalmaznak, pénzügyi tranzakciókat végeznek profitszerzés céljából.  Javakat és szolgáltatásokat termelve lehetővé teszik a fogyasztási és a termelési szükségletek kielégítését,    foglalkoztatják a munkaerőt, beruházásokkal bővítik a termelő kapacitásokat és lebonyolítják a különböző pénzügyi tranzakciókat

Állami szektor:
ide tartozik a helyi önkormányzatok és a non-profit szervezetek tevékenységeinek jó részét is. Funkciói: közhatalmi, gazdaságszervező, érdekegyeztető és köztulajdonosi funkció.

Külföldi szektor: hazai árukat vesz át, saját áruit juttatja be az országba, a külföld beruházásai a külföldi-szektor megtakarításai.

Makrogazdaság teljesítmény mérésének problémái

  • Az össztermelés értelmezése a teljesítménymérés szempontjából: A saját fogyasztás és a nem társadalmilag szervezett keretek között termelés számbavételének problémája. Az új SNA a javak összegében, minden létrehozott termék és szolgáltatás számításba vételére törekszik.
  • A makroökonómiai fogalmak hazai és nemzetközi megkülönböztetése: lényegében megkülönböztetjük a hazai és a nemzetközi output között. Az adott ország területén keletkezett teljesítményt hazai outputnak vagy jövedelemnek nevezzük, függetlenül attól hogy az hazai vagy külföldi gazdálkodótól származik. Az állampolgárok teljesítményeit nemzeti outputnak vagy jövedelemnek nevezzük, függetlenül attól, hogy az adott állampolgár hol tartózkodik.
  • A makroökonómiai alapfogalmak bruttó és nettó megkülönböztetése. A probléma abból adódik, hogy csak az egyes termelő egységek kibocsátását tudjuk aggregálni, méghozzá a kibocsátás pénzértékeként. Ez az érték azonban két részből áll: egy korábbi fázisban megtermelt értékből és az adott termelő egység saját értéktermeléséből. A teljesítmény mutatók a halmozódás szerint három csoportba sorolhatók: bruttó, félnettó és nettó mutatók.
  • A makroökonómiai alapfogalmak nominál- és reálértéken való kifejezése: szükség van olyan számítási módszerre, amely a tényleges kibocsátás-változást megkülönbözteti az árváltozás hatásából. Ez a változatlan áron számított érték a reálkibocsátás. A nominál- vagy reálértéken való kifejezést az dönti el, hogy mire kívánjuk felhasználni a mérés eredményét.
  • A makroökonómiai alapfogalmai piaci áron vagy tényező költségen történő kifejezése: az adók és a dotáció miatt szükséges a megkülönböztetés. Tehát mind a piaci mind a tényezőköltségen való értékelést használjuk.

Makrogazdasági körforgás

egyszerűsített modellben: A reáliák és pénz áramlása megy végbe a háztartás és a vállalat között. A vállalatok jövedelmet fizetnek a háztartásoknak, a háztartások a jövedelmet fogyasztási cikkek és szolgáltatások vásárlására költik el. A reáliák elhasználódnak nem térnek vissza kiindulópontjukhoz. Vagyis a kör mentén mozognak, de nem végeznek körforgást. A pénz viszont igen, mindig visszajut ahhoz aki adja.

kétszektoros modell: Itt megjelenik a bank. A háztartások általában nem költik el minden jövedelmüket fogyasztásra, hanem egy részét megtakarítják. Ezek a megtakarítások a beruházások fő pénzügyi forrásai. Természetesen a vállalatok megtakarításai is forrásul szolgálnak.

három szektoros modell: Itt megjelenik az állam. Az állam adót szed be és elkölti áruvásárlásokra és transzfer adásra.

négyszektoros modell: Itt megjelenik a külföld. Itt csak az exportot és az importot  vesszük figyelembe, azt is úgy, hogy ezek csak a vállalati szektorral bonyolódnak le. A külföld adója a vám, megtakarítása a beruházási tevékenységével esik egybe.

Önnek mi a véleménye?