Hirdetés

A hirdetés a termékről, szolgáltatásról, vállalatról, eszmékről szóló személytelen megfizetett üzenet, amely általában tömegkommunikációs eszközökön jut el a célcsoportig.

A hirdetés nem személyes jellegű. A reklámozó számára az a jó, ha a hirdetés minél kisebb költséggel minél több fogyasztót elér, mert a nagyobb merítés nagyobb számú potenciális vásárlót foglalhat magába. Ezért a hirdetést legtöbbször tömegkommunikációs eszközökön juttatják el a célcsoporthoz. A tömegkommunikációs eszközökön eljuttatott üzenet egyirányú közlés, mert az olvasók, nézők, hallgatók közvetlenül nem jeleznek vissza a gyártónak.

A hirdetés valamilyen formában mindig visszautal a reklámozóra. Költséghatékony kommunikációs forma, ha sok embert vagy vállalatot szeretnék elérni egyszerre, s a termék vagy szolgáltatás nem igényli a differenciált piac-megközelítést. A hirdetendő termék és a piaci szituáció sajátosságai igen változatossá teszik a hirdetéseket, amelyek többféle módon csoportosíthatók.

Megkülönböztethetőek a kommunikáció közönsége, technikai megvalósításuk, földrajzi elhelyezkedésük, a meggyőződés típusa, vagy a reklám célja szerint. A fogyasztói piacon a hirdetések elősegíthetik a márkaimázs megőrzését, ösztönözhetik a termék fogyasztását, bemutathatják a termék előnyős vonásait. A szervezeti piacon kevésbé fontos szerepet játszanak a hirdetések.

Médiahasználat módja szerint a hirdetés lehet nyomtatott vagy sugárzott.

  • A nyomtatott hirdetéssel legtöbbször újságokban, folyóiratokban és magazinokban találkozunk. A nyomtatott hirdetés látványterve a layout. Érdemes megjegyezni néhány alapszabályt. A címsort ötször annyian olvassák el, mint a szöveget. A címnek tartalmaznia kell valamely előny ígéretét, újságot, fel kell keltenie az érdeklődést. Nagyon erős befolyást gyakorolnak a színek a kontaktus kialakításának időszakában, míg a copy (szöveg) inkább a későbbi fázisokban hat. Csak olyat ígérjünk a vásárlóknak, ami nekik fontos. Érdemes illusztrációt szerkeszteni a hirdetésben, mert több információt hordoz, mint a szöveg és gyorsabban tudatosul a közönségben. A színes kép is vonzóbb, mint a fekete-fehér.
  • A sugárzott hirdetéseket a televízió vagy a rádió közvetíti. A sugárzott médiumokban a reklám klasszikus formája a spot. A reklámspotban a hirdető a termékről, a szolgáltatásról vagy a cégről szóló üzeneteit közli a célközönséggel. Hossza 15-60 másodperc között ingadoznak, átlagosan 30 másodperc hosszúságúak. A televíziós reklám nagyon hatékony, mert egyszerre több érzékszervünkre hat, egyesíti a látványt, a hangot és a mozgást. Jól felidézhető, mert komplex ingerként hamar bevésődik a memóriába. Az időtartam rövidsége miatt nincs idő árnyalt szituáció- és jellemábrázolásra, ezért a reklámfilmek jellegzetessége a „bombasztikus dramatizálás”. A reklámzaj miatt nem egyszerű feladat a figyelmet felkelteni. A tévéreklámnak az első 5 másodpercben kell megragadnia a közönség figyelmét. A reklám felidézését befolyásolja, hogy hány hirdetés van egy reklámblokkban, illetve, hogy az hol helyezkedik el a reklámok között. Minél több spot van egy reklámblokkban, annál kisebb a spontán és segített felidézés aránya. Az első és az utolsó blokkpozíció a legkedvezőbb a hirdető számára. A rádióban sugárzott reklámok is blokkokban helyezkednek el, amelyeket szignál különít el az egyéb műsoroktól. A rádióhirdetésre a reklámbüdzsé alacsony hányadát fordítják, mert a hallgató általában csak fél füllel figyel rá, s így presztízse alacsonyabb, mint a televízióé.

Önnek mi a véleménye?