Garantált certifikát

A garantált certifikátok súlya a német nyelvterületű piacon kiemelkedő. Elsősorban olyan kisbefektetőknek szánják, akik alacsony kockázatvállalási hajlandósággal bírnak, mivel a piacon megtalálható certifikátok közül ez a típus a legkevésbé kockázatos.
A garantált certifikátok egyik fontos jellemzője a participációs arányszám. Ez az arány megmutatja, hogy mekkora arányban részesedik a befektető a mögöttes termék árfolyamának emelkedéséből.

Minden garantált certifikát meghatározott futamidővel kerül kibocsátásra, és a kibocsátó kötelezi magát, hogy a futamidő leteltével legalább egy előre meghatározott tőkerészt visszafizet. Ez a legtöbb esetben 100 százalék, de amint a későbbiekben látni fogjuk ennél alacsonyabb és magasabb is lehet. Amennyiben a garancia szintje 100%-nál magasabb a participációs ráta alacsonyabb, ha azonban ennél a szintnél alacsonyabb, akkor a participációs ráta 100% fölé is mehet. Nagyon fontos kiemelni, hogy a tőkegarancia csak a lejárat időpontjára vonatkozik, a lejárat előtt a garantált certifikát árfolyama akár lényegesen a garanciaszint alá is csökkenhet.

A kibocsátó a garantált certifikátot kamatszelvény nélküli kötvény (zero coupon bond) és call opció megvásárlásával hozza létre. A kötvény futamideje pontosan megegyezik a garantált certifikátéval, a call opció mögöttes terméke pedig a garantált certifikát mögöttes termékével. Száz százalékos tőkegarancia esetén a kibocsátó annyi call opciót vásárol, amekkora az összes megvásárolt kamatszelvény nélküli kötvény diszkontja. Ebből következően a kamatszelvény nélküli kötvény névértéke pontosan a tőkegaranciával lesz megegyező. Abban az esetben, ha a mögöttes termék árfolyama nem növekszik 100%-os tőkegarancia esetén, a futamidő végén a garantált certifikát kifizetése pontosan megegyezik a kamatszelvény nélküli kötvény névértékével, így a certifikát megvásárlója pontosan a vételárat kapja vissza, amely számára pusztán reál-értékvesztést jelent. Abban az esetben viszont, ha a mögöttes termék árfolyama emelkedik – a call opciónak köszönhetően – a befektető a participációs rátának megfelelő arányban részesedik a mögöttes termék árfolyamának emelkedéséből.

A tőkegarancia szintje nem csak 100 százalék lehet, hanem ennél alacsonyabb és magasabb is. A tőkegaranciának elméleti alsó korlátja a nulla százalék – bár a gyakorlatban 70 százalék alatt nem állapítanak meg tőkegaranciát. Elméleti felső korlátja pedig az adott piacon jelenlévő kamatszelvény nélküli kötvény hozama, bár ebben az esetben természetesen a garantált certifikát csak kamatszelvény nélküli kötvényből állna. Ha a certifikát futamideje kellően hosszú, akkor a tőkegarancia szintje a nagy hatványkitevő miatt akár nagyon magas is lehetne. A gyakorlatban nagyon ritka a 130 százalék feletti tőkegarancia.

A kamatszelvény nélküli kötvény és a call opció egymáshoz viszonyított aránya attól függ, hogy milyen magas a kamatszelvény nélküli kötvény hozama illetve hogy hány százalék a tőkegarancia. A kibocsátó az adott piacon a diszkontrátát külső, általa nem befolyásolható tényezőnek tekinti. A gyakorlatban egy meghatározott futamidőre, egy meghatározott tőkegarancia szinttel rendelkező garantált certifikátot bocsátanak ki, tehát ez utóbbi két tulajdonság függvényében számítják ki azt, hogy milyen arányban kell a certifikáthoz kamatszelvény nélküli kötvényt és call opciót vásárolni.

(Forrás: Jankó-Tari: Tőzsdén kereskedett értékpapírosított termékek)

Önnek mi a véleménye?