Coase-tétel

Amennyiben teljesen egyértelműek és érvényesíthetők a tulajdonosi jogok, valamint nincsenek vagy elhanyagolhatóak a tranzakciós költségek – a szerződő felek tárgyalásai a tulajdonosi jogok eredeti kijelölésétől függetlenül ugyanahhoz az allokációs eredményhez vezetnek, ezért az externáliák problémái a tulajdonjogok önkéntes megváltoztatásával megoldhatók.

Ceteris paribus

Módszertani segédeszközként alkalmazott latin mondás. Jelentése: „az egyéb tényezők változatlansága mellett.”

Alkalmazása: a vizsgált modell egyetlen tényezőjét változtatjuk, miközben a többi tényezőt változatlanul hagyjuk, és az így bekövetkező módosulásukat az adott tényező változására vezetjük vissza.

2 / 212