Csekk

A csekk alaki kellékekhez kötött készpénzkímélő értékpapír. A csekken – mint fizetési ígéretben – a csekk kibocsátója felszólítja bankját, az intézvényezett bankot (fizető bank, ahol a csekk fedezetét elhelyezték), hogy a rendelvényesnek (a kedvezményezettnek) számlája terhére egy meghatározott – a csekken feltűntetett- összeget fizessen ki.

Alaki kellékei:

 • a „csekk” szó az okirat szövegében, az okirat kiállításának nyelvén,
 • a csekk kiállítási napjának és helyének megjelölése,
 • határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás (csekk összege számmal vagy betűvel),
 • rendelvényes neve (a csekk kedvezményezettje, aki számára a fizetést teljesítik),
 • fizetésre kötelezett (intézvényezett bank) neve,
 • fizetési hely megjelölése (az intézvényezett telephelye, annak hiányában a központ címe),
 • a kibocsátó aláírása

A csekkek típusai:

 • Benyújtásra jogosultak szerint:
  • bemutatóra szóló csekk: forgatható, a kifizetést annak teljesítik, aki benyújtja;
  • megnevezett személyre szóló: nem forgatható, csak annak fizetik ki, akinek a nevére szól;
  • keresztezett csekk: csak a megjelölt bank jelentkezhet a címzettnél beváltásra (bankközi elszámolásban használatos).
 • Forgalomképesség és biztonság szempontjából – Kiírt csekkek:
  • Bankcsekk: a csekk kiállítója és intézvényezettje egyaránt hitelintézet. A bank cégszerű aláírása szerepel a csekken. Pl.: cashier’s check, money order csekkek: elhelyezett fedezet van mögöttük.
  • Magán csekk: a csekk kiírója és aláírója természetes személy, vállalkozás vagy szervezet. Legkevésbé biztonságos, ugyanis nincs ellenőrzési lehetőség a fedezetre.
  • Utazási csekkek:
   • Fix címletű csekk, egyetlen csekkfajta, amelyen nem kötelező a dátum, mivel korlátlan ideig érvényes.
   • Amennyiben a kibocsátás kelte a csekken feltüntetésre kerül, a csekk a dátumtól számított 1 éven belül fogadható el.
   • Az ügyfél a fix címletű utazási csekket megvásárláskor aláírja, majd külföldi beváltáskor ismételten- a csekk előlapján az arra kijelölt helyen- alá kell írnia. Az utazási csekkek csak az aláírások egyezősége esetén válthatók be.
  • Elszámoló csekk: a címzett csak jóváírással fizethet, készpénzben nem.
 • Összegszerűségét tekintve:
  • kiírt csekk: az összeget a kibocsátó írja rá;
  • fix címletű csekk: a bank meghatározott összegről bocsátja ki.

A csekkek beváltása:

 • A címzett bank a fizetés végett bemutatott csekket az alakiságok, a lejárati idő, az aláírás eredetisége és a fedezet szempontjából ellenőrzi, s a rendben lévő csekkre fizet.
 • A csekkváltás szabályait a Genfben 1931. március 19-én megkötött Csekkjogi Egyezmény határozza meg. A csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről szóló, 1965-ben kiadott törvény erejű rendelet tartalmazza az egyezmény alapján a Magyarországon is érvényes csekkjogi szabályokat. (Csekktörvény)

A kifizethetőség, a beváltás szempontjából:

 • Nosztro: azonnal megelőlegezhető (azonnali kifizetés, számlajóváírás), a bank az ügyfél részére hitelt nyújt, a kifizetés a csekkösszeg befolyása előtt megtörténik.
 • Loro: beszedésre veszi át a bank a csekket, csak a külföldi bank jóváírási értesítése után kerül elszámolásra.

Önnek mi a véleménye?