Biztosítási alapfogalmak

A biztosításügy szempontjából egyes jövőbeni események bekövetkezésének lehetőségét veszélynek nevezzük. Ha az előre nem látható esemény gazdasági hátránnyal, vagyoni veszteséggel jár, akkor kárról beszélünk.

  • Veszélyforrások lehetnek:
  • Természeti okok (pl. földrengés).
  • Gazdasági okok (pl. árfolyam veszteség).
  • Társadalmi okok (pl. bűncselekmény).

A negatív következményekkel fenyegető események bekövetkezésének esélye a kockázat.

A kockázat két fő típusa:

  • A kárkockázat a veszélyeztetett akaratától, döntésétől függetlenül létezik, és mindig kedvezőtlen hatású. Pl. árvíz.
  • A spekulatív kockázatot ezzel szemben maga a kockáztató idézi elő, s a kimenetele kedvező és kedvezőtlen egyaránt lehet. Pl. üzleti kockázatok.

A kárkockázatok ellen kétféleképpen lehet védekezni: kármegelőzéssel és tartalékolással. A tartalékolás történhet természetben és pénzformában. A pénzbeni tartalékolás történhet egyénileg és intézményes formában. Az intézményes pénzbeni tartalékolás egyik formája a biztosítás.
A biztosítás a kockázatfelosztás módszerén alapuló pénzalapképzés a hozzájárulást fizető (veszélyközösségi) tagok jövőbeni esetleges felmérhető és meghatározott szükségletének kielégítése céljából. A biztosítás tehát pénzalap képzését jelenti, amely a biztosítottak által befizetett biztosítási díjból tevődik össze. A biztosításnál mindenkor pontosan meg kell határozni, hogy mi a biztosítási érték és mi a biztosító által vállalandó szolgáltatás értéke, vagyis a biztosítási összeg. A fejlett biztosítási rendszerrel rendelkező országokban általában a következő módszerek tekinthetők a legelterjedtebbeknek.

  • Az új érték fogalma az adott vagyontárgy megvásárlásakor kifizetett teljes pénzösszeget jelenti. Az adott vagyontárgy fizikai kopását, általános erkölcsi elhasználódását nem veszik ilyenkor figyelembe.
  • A pótlási érték azt a pénzösszeget jelenti, amennyiért a biztosítási esemény bekövetkezésekor az adott vagyontárgyat pótolni lehetne.
  • A napi értéken való biztosításnál figyelembe veszik az avulást, azaz az erkölcsi és fizikai értékcsökkenés hatását is.

Önnek mi a véleménye?