Bizonylati rend

A számviteli adatfeldolgozás során felhasznált minden bizonylat, okmány és dokumentum hitelességét, pontosságát garantáló előírások összessége, amely a bizonylatok formai és tartalmi követelményeit, kiállításának, kezelésének, megőrzésének szabályait, valamint a bizonylatok mintapéldányait foglalja magában.

Bizonylattal szemben támasztott követelmények

Tartalmi követelmény: a gazdasági esemény rövid, tömör, de egyértelmű megfogalmazása.
Formai követelmény:

  • Bizonylat megnevezése,
  • Bizonylat sorszáma,
  • Bizonylat kelte,
  • Kiállító szervezet megnevezése,
  • Kiállító aláírása.

Önnek mi a véleménye?