Beruházás

A beruházás kapacitás pótlására vagy bővítésére irányuló műszaki-gazdasági tevékenység. Beruházással tárgyi eszközt hozunk létre, így azok hosszú távon befolyásolják a jövedelmezőséget. A beruházási döntéseket műszaki-gazdaságossági számításokkal kell alátámasztani.

A beruházási döntések a vállalati pénzügyek egyik legfontosabb területét jelentik.

A legalapvetőbb döntés, amit egy cégnek meg kell hoznia, az az általa kínált termékek és szolgáltatások jövőbeni választékára, struktúrájára vonatkozik. A beruházási döntés stratégiai eszköz-allokáció.

A vállalatok azzal a céllal fektetnek be tőkét különféle eszközökbe, hogy jövedelemre tegyenek szert, és ennek révén gyarapítsák vagyonukat.

A vállalatok a beruházási javaslatokat többféle szempontból vizsgálják. A műszaki szakembereket elsősorban az eszközök fizikai-műszaki paraméterei érdeklik, a számvitelesek főként azt elemzik, hogy mibe kerül a beruházás megvalósítása. A legnehezebb feladat a pénzügyi elemzőké, akiknek azt kell megítélni, hogy mennyit ér a tervezett beruházás.

A beruházásokat sokféle szempont alapján lehet csoportosítani. A beruházások pénzügyi szempontból történő megítéléséhez két ismérvnek van megkülönböztetett szerepe: az egyik a beruházások célja, a másik a beruházási javaslatok (projektek) közötti kapcsolat.

A beruházási javaslatok megszületésének főbb indítékai:

 • a cég bevételeinek növelése
 • a költségek csökkentése
 • a jogszabályoknak, hatósági előírásoknak való megfelelés
 • az elavult, elhasználódott eszközök pótlása.

A beruházási javaslatok közötti kölcsönhatás alapján a beruházások lehetnek:

 • független projektek: melyek elfogadása vagy elutasítása nem függ, más beruházásoktól
 • egymás kölcsönösen kizáró projektek: egy beruházás elfogadása kizárja más, vagy a többi javaslat elfogadását
 • más beruházásoktól függő projektek: amelyek elfogadása attól függ, hogy megvalósul-e egy másik beruházás. Az ilyen projektetek össze kell vonni és egyetlen beruházásként kell kezelni.

A legtöbb beruházási javaslatra az a jellemző, hogy:

 • jelentős pénzkiadással járnak,
 • a beruházás révén képződő hozamok időben később jelentkeznek és teljes bizonyossággal nem ismertek,
 • hosszú időre meghatározzák a cég műszaki-technológiai jellemzőit, gazdasági és pénzügyi helyzetét
 • a rossz beruházási döntések sok esetben visszafordíthatatlanok, vagy csak tetemes költségekkel korrigálhatók.

Önnek mi a véleménye?