Befektetett eszközök

Befektetett eszközök: a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

Immateriális javak: azok a nem anyagi eszközök, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják a gazdálkodó tevékenységét, forgalomképesek és általában vagyoni jogokat testesítenek meg. Többségében vásárlás útján, apportként (a társasági szerződésben meghatározott értékben), vagy saját előállítással (kísérleti fejlesztés) kerülhetnek be a nyilvántartásba. A mérlegben a tárgyi eszközök között kell kimutatni az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat.

Értékük amortizálódik, emiatt terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni a termelés, tevékenység költségei között, ennek alapján beszélhetünk az immateriális javak bruttó és nettó értékéről.

Tárgyi eszközök: azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatok, amelyek tartósan – közvetlenül, vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegek és a beruházások, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítése.

Befektetett pénzügyi eszközök: azok az eszközök (részesedés, értékpapír, adott kölcsön), amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, illetve kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését szintén a befektetett pénzügyi eszközök között kell a mérlegben kimutatni. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítéseként a részesedések – bekerülési értéket meghaladó – piaci értéke és bekerülési értéke közötti különbözet mutatható ki.

A befektetett eszközök helye a számlakeret-tükörben:

 • 11. Immateriális javak
 • 12-16. Tárgyi eszközök
  • 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
   • 121. Földterület
   • 122. Telek, telkesítés
   • 123. Épületek, épületrészek
   • 124. Egyéb építmények
   • 125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
   • 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
   • 127. Ingatlanok értékhelyesbítése
   • 128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
   • 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
  • 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
   • 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
   • 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
   • 137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
   • 138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
   • 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
  • 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
   • 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
   • 142. Egyéb járművek
   • 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
   • 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
   • 147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
   • 148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
   • 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
  • 15. Tenyészállatok
   • 151. Tenyészállatok
   • 152. Igásállatok
   • 153. Egyéb állatok
   • 157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
   • 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
   • 159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
  • 16. Beruházások, felújítások
   • 161. Befejezetlen beruházások
   • 162. Felújítások
   • 168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése
 • 17-19. Befektetett pénzügyi eszközök
  • 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések)
   • 171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
   • 172. Egyéb tartós részesedés
   • 177. Részesedések értékhelyesbítése
   • 179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása
  • 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
   • 181. Államkötvények
   • 182. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai
   • 183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai
   • 184. Tartós diszkont értékpapírok
   • 189. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
  • 19. Tartósan adott kölcsönök
   • 191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban
   • 192. Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
   • 196. Tartós bankbetétek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
   • 199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása
   • 193. Egyéb tartósan adott kölcsönök
   • 195. Tartós bankbetétek kapcsolt vállalkozásban
   • 197. Egyéb tartós bankbetétek
   • 198. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés

A befektetett eszközök helye a számlakeret-tükörben:

 • A. Befektetett eszközök
  • I. Immateriális javak
   • 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
   • 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
   • 3. Vagyoni értékű jogok
   • 4. Szellemi termékek
   • 5. Üzleti vagy cégérték
   • 6. Immateriális javakra adott előlegek
   • 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
  • II. Tárgyi eszközök
   • 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
   • 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
   • 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
   • 4. Tenyészállatok
   • 5. Beruházások, felújítások
   • 6. Beruházásokra adott előlegek
   • 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
  • III. Befektetett pénzügyi eszközök
   • 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
   • 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
   • 3. Egyéb tartós részesedés
   • 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
   • 5. Egyéb tartósan adott kölcsön
   • 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
   • 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésÖnnek mi a véleménye?