Bankrendszer

A bankrendszer az országban működő bankok összessége. A bankrendszer lehet egyszintű és kétszintű.

Egyszintű bankrendszerben a központi bank közvetlenül kapcsolatban áll a gazdasági alanyokkal, vezeti azok számláit, hitelt folyósít számukra stb. A szocialista országokban szovjet mintára egyszintű volt a bankrendszer.

Kétszintű bankrendszer esetén a központi bank közvetlenül nem áll kapcsolatban a gazdálkodó alanyokkal, csak a bankrendszer második szintjén található kereskedelmi bankokkal (hitelbankokkal, üzleti bankokkal), amelyek vezetik a gazdasági szereplők számláit, hiteleket nyújtanak, megtakarításokat gyűjtenek stb.

Beszélhetünk még monobankrendszerrel is, ahol egyetlen bank végzi az összes banktevékenységet, ilyet találhattunk Mongóliában, Albániában, Kubában.

Magyarországon 1948-tól (az MNB államosításától) 1987-ig egyszintű volt a bankrendszer. Az első szinten állt a Magyar Nemzeti Bank, a második szinten pedig a 80-as évektől néhány szakosított pénzintézet jött létre, pl. beruházási bank, export-import bank. 1987. január 1-jén bevezették a kétszintű bankrendszert a gazdasági reformokkal összhangban. Ekkortól a Magyar Nemzeti Bank már nem áll közvetlen kapcsolatban a gazdasági szereplőkkel, hanem a második szinten található kereskedelmi bankok irányításával, a pénzügypolitikával stb. foglalkozik. Ebben az évben 5 bank kapott általános kereskedelmi banki jogosítványt:

 • Magyar Hitelbank Rt.
 • Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
 • Budapest Bank Rt.
 • Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
 • Általános Értékforgalmi Bank Rt.

A kereskedelmi bankokat csak részvénytársasági formában lehet(ett) megalapítani, ekkor még a többségi tulajdonos mindegyik banknál az állam volt. Azóta természetesen ez megváltozott, a bankok nagy része magántulajdonban van, és ennél jóval több kereskedelmi bank létezik ma Magyarországon.

A bankrendszer átalakításával természetesen a központi bank feladatköre is megváltozott. Korábban többféle monopóliuma is volt, melyek az átalakulással megszűntek. Az MNB már nem gyűjt betéteket magánszemélyektől, vállalatoktól, nem vezeti számlájukat, nem nyújt számukra hitelt. Az átalakulással három kiemelt funkciója maradt:

 • “az állam bankja”
 • “a bankok bankja”
 • jegybank

Az állam bankja, mivel a költségvetési politikát támogatja, a kormány pénzügyi politikájának megvalósításában segít. A bankok bankja, mivel a bankok számláját vezeti, refinanszírozási hitelt nyújt számukra, ill. egyéb eszközökkel befolyásolja tevékenységüket, és ezáltal a gazdaság számára rendelkezésre álló pénzmennyiséget is. Jegybank, mivel bankjegy-kibocsátási monopóliummal rendelkezik. Természetesen ez a három funkció csak nagyon leegyszerűsítve tartalmazza az MNB feladatait, ennél az sokrétűbb.

A feladatokat a jegybanktörvény tartalmazza, mely az évek során többször változott. A legutóbbi nagy változás 2001-ben történt, ekkor alkották meg a 2001. évi LVIII. törvényt a Magyar Nemzeti Bankról. E szerint az MNB elsődleges feladata a forint értékállóságának megőrzése. Ezen kívül természetesen továbbra is bankjegy- és érme-kibocsátási monopóliummal rendelkezik, arany- és devizatartalékokat gyűjt, devizaműveleteket végez, befolyásolja a belföldi elszámolási és fizetési rendszert, statisztikai adatokat gyűjt, támogatja a pénzügyi rendszer stabilitását. A Pénzügyminisztériummal együttműködve kialakítja az ország monetáris politikáját és ennek érdekében tevékenykedik.

A bankrendszer második szintjén ma már nem csak a kereskedelmi bankok állnak, a pénzintézetek között találhatunk nagybankokat, szakosított pénzintézeteket, takarékpénztárakat stb. Ezek feladatköre nagyon változatos, legfontosabbak a pénzforgalmi szolgáltatások, a hitel- és betétügyletek, garanciaügyletek, letéti ügyletek. A sok feladat közül természetesen nem minden bank végzi az összest, a típusuktól függ leginkább, milyen tevékenységekkel találkozhatunk.

A legközelebbi nagy változás a bankrendszerben akkor válható, amikor Magyarországon is bevezetik az eurót, Magyarország belép az Európai Monetáris Unióba. Ettől a pillanattól ugyanis a Magyar Nemzeti Bank szerepköre csökkenni fog, a központi banki feladatokat az Európai Központi Bank fogja átvenni Magyarországon is.

1 hozzászólás Bankrendszer

 • Török Zoltán Gábor

  Tisztelt Econom.hu! Igen,nekem is megvan a véleményem a jelenlegi szép szavak mögé bújtatott rablásról,amihez az országgyűlés még asszisztál is.EGÉSZEN EGYSZERŰEN AZ ÁLLAMNAK ÁT KELL VENNIE A BANKOK IRÁNYÍTÁSÁT,ÉS A PÉNZ KIBOCSÁTÁSÁNAK JOGÁT IS.Akkor,és csakis akkor tudja az állampolgárainak az igazságos jogait érvényesíteni.Minden más mellébeszélés.Ha megvizsgáljuk a kamat,és inflációval kapcsolatos összes dolgot,és meg is értjük ok-okozati összefüggéseit,rá kell,hogy jöjjünk: A bankok a legnagyobb bűnözők a világtörténelemben.Az állam kibocsájthatna saját pénzt is,amit termelőtevékenységhez köt.Pl.:Utak,gyárak,iskolák építése.Ezek a létrejövő új létesítmények a fedezete a rájuk fordított kibocsátott pénznek,nem beszélve arról,hogy az emberek még munkához is jutnak,és nem külföldi hitelből,hanem belső gazdasági munkából jönnek létre. Csak ki kell lépni az únióból,hogy Magyarország ténylegesen a belső kereskedelemre tudjon koncentrálni.Vagyunk elegen,hogy el tudjuk látni magunkat.Az emberek dolgozni szeretnének,csak nem értik ezeket a belső folyamatokat,és nem is érdekli őket,pedig a szabadságuk múlik ezen. Összefogásra van szükség,hogy a javak ténylegesen azokhoz az emberekhez kerüljenek,akik megtermelik azokat.Várom válaszukat,tisztelettel: Török Zoltán Gábor

Önnek mi a véleménye?