Bank által adott fedezetigazolás

Tanúsítja, hogy a bank a fizetésre kötelezett ügyfelének pénzéből olyan összeget, amennyi ügyfele jövőben esedékes fizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, zárolt számlán tartja, és a számláról fizetést csak a fedezetigazolásban meghatározott jogcímen teljesít.

1 hozzászólás Bank által adott fedezetigazolás

 • Keresztesi József

  Üdvözlöm Önöket!

  Kérdezni szeretném,hogy egy autóbuszra/51személy/,mennyibe kerül önöknél a fedezetbiztosítás?

  A hatályos jogszabályok:

  Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

  261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról.

  FEDEZETIGAZOLÁS
  A hatályos szabályozás szerint a Közúti Árufuvarozói Engedély (2011. december 8-ától Közúti Árutovábbítási Engedély) vagy az Autóbuszos Személyszállítási Engedély (2011. december 8-ától Közúti Személyszállítási Engedély) meglétének vagy kiváltásának egyik alapfeltétele a pénzügyi megfelelőség.

  A 1071/2009/EK rendelet értelmében az engedély meglétére kötelezett fuvarozó vállalkozásnak (mely vállalkozás 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművet tart üzemben) egy használatban lévő gépjármű esetében legalább 9000 eurónak, és minden további gépjármű esetében 5000 eurónak megfelelő tőkével és tartalékkal kell igazoltan rendelkeznie.

  Köszönettel
  Keresztesi József

Önnek mi a véleménye?