Az immateriális javak főbb gazdasági eseményei

A gazdasági események növekedéseket vagy csökkenéseket okozhatnak az immateriális javak értékében, állományában. Sajátos gazdasági esemény az értékhelyesbítés elszámolása, ez ugyanis közvetlenül nem változtatja meg egyik eszköz értékét sem.

A tipikus növekedési formák:

 • beszerzés,
 • saját előállítás,
 • apportként történő átvétel,
 • térítés nélküli átvétel,
 • ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök,
 • követelés fejében, csereszerződés keretében átvett eszközök (a követeléseknél fogjuk tárgyalni),
 • terven felüli értékcsökkenés visszaírása,
 • értékhelyesbítés.

Megjegyzés: a többlet az immateriális javak esetében nem jellemző gazdasági esemény.

A csökkenések leggyakoribb formái:

 • értékcsökkenés (terv szerinti, terven felüli),
 • értékesítés,
 • apportként történő átadás,
 • térítés nélküli átadás,
 • selejtezés, megsemmisülés,
 • értékhelyesbítés csökkenése,
 • kötelezettség fejében történő átadás.

Önnek mi a véleménye?