A tőkeáramlás kedvezőtlen hatásai

A profitrepatriáláson keresztül a folyó fizetési mérleg romlását válthatja ki. A profitrepatriálás a belföldön működő, de külföldi tulajdonban lévő vállalatok nyereségének az anyaországba való hazautalását jelenti. Hogy ez mennyiben rontja a folyó fizetési mérleget leginkább attól függ, hogy a külföldi befektetők milyennek ítélik meg a gazdaság jövőbeni kilátásait. Minél kedvezőbbnek ítélik meg, a realizált nyereségnek annál magasabb hányadát forgatják vissza az adott ország gazdaságába.

A belső tőkepiacon jelentős összegeket von el a hazai beruházások elől. Ennek lehet realitása, de csak akkor vezethet a belföldi beruházások lefojtásához, ha a gazdaság a teljes foglalkoztatottság mellett működik, és a fizetési mérleg tőkemérleg tételében létrejövő szufficitet a folyó fizetési mérleg deficitje nem egyenlíti ki. Ellenkező esetben a beáramló tőkét a megtakarítások növekedése kíséri, és a belföldi beruházások kiszorítása nem következik be.

A multinacionális vállalatok révén megjelenő új termékek, marketingstratégiák növelik a lakosság fogyasztási hajlandóságát, ezáltal csökkennek a beruházások forrását jelentő megtakarítások.

Nehezíti a helyi vállalkozói réteg kialakulását, a multinacionális vállalatok révén létrehozott hatalmas bevásárlóközpontok a helyi kisvállalkozások heves tiltakozását váltják ki.

Akadályozza a kormányzatokat a hatékony monetáris politika folytatásában. Ha az országban fix árfolyamrendszer működik, akkor a monetáris politika csak kiszolgálja az árfolyamrendszert, alkalmazkodik hozzá. Ha a Jegybank a pénzkínálatban expanziós lépéseket tesz, akkor portfolió jellegű tőke áramlik ki az országból, ami a belső pénz leértékelődését vonja maga után. Fix árfolyamrendszerben az árfolyamnak a meghatározott sávok között tartásához jegybanki intervencióra van szükség, méghozzá valuta eladására. Ez azonban csökkenti a belső pénzkínálatot, tehát a monetáris oldalról történő gazdaságélénkítést a portfolió tőkeáramlás meghiúsítja.

Látható, hogy a tőkeáramlás értékelése nem ellentmondásmentes, megítélése azonban jelentős változáson ment keresztül. Az 1960-70-es években a félelmek domináltak, napjainkban a pozitív hatások jóval erősebbek a kedvezőtlen következményeknél.

Önnek mi a véleménye?