A tőkeáramlás kedvező hatásai

Hozzájárulhat a nemzetközi fizetési mérleg stabilizálásához, a megfelelő szintű devizatartalék kialakításához. Ha egy ország folyó fizetési mérlege deficitet mutat, akkor ezt tőkeáramlás hiányában csak hitelfelvétellel, külső eladósodással lehet finanszírozni. Ezen külső eladósodás GDP-hez mért növekvő aránya restrikciós intézkedések meghozatalát, a gazdasági stabilitás iránti bizalom csökkenését, a belföldi pénz leértékelésére vonatkozó várakozások fokozódását vonja maga után. Külföldi tőkeáramlás esetén viszont mindez elkerülhető (a külső eladósodás), sőt ha a tőkeáramlás kellően nagy, lehetőség nyílik a külső adósság csökkentésére is.

Hozzájárul a korszerű menedzseri kultúra, a vállalkozási tudás elterjesztéséhez, katalizátor szerepe van az új technológia meghonosodásában. Különösen fontos a külföldi tőke akkor, ha a befektetés olyan területre irányul, ahol az értékesítés export formájában külföldön történik. A világszerte elismert multinacionális vállalatok jelentős mértékben hozzájárulhatnak az ország export-képességeinek javításához, a külső fizetési pozíció látványos javulásához különösen a fejlődő és a közepesen fejlett országokban.

A piaci verseny erősödését, ezáltal alacsonyabb, vagy kevésbé emelkedő árak kialakulását eredményezi. A multinacionális vállalatok jelenléte elősegíti a gazdaság modernizációját, gyorsítja a szerkezeti átalakulást. Különösen akkor hasznos a külföldi tőke, ha a multinacionális vállalat beszállítóit a hazai vállalkozói szektor képezi. Ez azonban nem mindig lehetséges, hiszen a magas minőségi követelményeknek a hazai vállalkozói szektor nem mindig képes megfelelni.

Hozzájárulhat a foglalkoztatás javításához, a munkanélküliség csökkentéséhez. Különösen igaz ez akkor, ha a befektetés un. zöldmezős formában történik, tehát a befektető egy teljesen új létesítményt finanszíroz. Ez egyrészt közvetlenül is hozzájárul a munkahelyek teremtéséhez, másrészt pedig a multiplikátor-hatás további kereslet – így foglalkoztatás – növekedést generál.

Hozzájárul a beruházások forrásának bővüléséhez. A beruházások jelentik a gazdasági növekedés motorját, így ezen források bővülése kulcsfontosságú tényező valamennyi gazdaság szempontjából. Ennek megértéséhez szem előtt kell tartanunk a beruházások és megtakarítások  makrogazdasági azonosságát:

I = SP + SG + SK

ahol
I = beruházás
SP = magánszektor megtakarítása
SG = kormányzati megtakarítás
SK = külföldi megtakarítás

Látható, hogy a külföldről beáramló tőke közvetlenül nem járul hozzá a belföldi megtakarításhoz, hiszen a külföld hozzájárulását a folyó fizetési mérleg egyenlege jelenti, az pedig a külföldről beáramló tőkét nem tartalmazza. Közvetetten azonban mégis eredményezheti a megtakarítások növekedését, a beruházási források bővülését. Ha ugyanis külföldi tőke áramlik az országba, akkor a folyó fizetési mérleg deficites lehet anélkül, hogy ez külföldi eladósodáshoz vezetne.

Önnek mi a véleménye?