Világbank

Míg a Valutaalap a makroszintű egyensúly megőrzésén, illetve kialakításán dolgozik, addig a Világbank a gazdasági növekedés beindítását tűzte ki célként. A Világbank, mint szervezet nem egyetlen intézményt jelent, mivel az eltelt időszakban sok új feladat jelent meg, így a feladatok megoldására új intézményeket alakítottak ki.

A Világbank-csoport tagjai a következők:

 • Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD):  Világbank, 1946-tól működik,
 • Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC): 1956-tól dolgozik,
 • Nemzetközi Fejlesztési Társaság (IDA): 1960-tól segíti a leggyengébbeket,
 • Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID): 1966-ban alakult,
 • Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség (MIGA): 1988-ban alakult.

Világbank – IBRD: az ENSZ szakosított intézménye, 1946-ban kezdte meg működését. Működésének célja az újjáépítés elősegítése, a magántőke befektetéseinek előmozdítása, a nemzetközi kereskedelem fejlesztése, a különféle kölcsönök összehangolása és a külföldi beruházások hatásainak figyelemmel kisérése.

A Világbank tevékenységének finanszírozásához a következő forráslehetőségek biztosítják a szükséges összegeket:

 • tagországok befizetett tőkehozzájárulásai és az alaptőke-emelések,
 • rendszeres tőkepiaci kölcsönfelvételek két csoportot alkotnak: az egyik a szokásos tőkepiaci feltételek mellett a kötvények kibocsátása és elhelyezése a kereskedelmi és a befektetési bankoknál, a másik pedig a fix kamatozású értékpapírok kibocsátása és értékesítése kormányok, központi bankok és más hivatalos pénzügyi intézmények részére,
 • hiteltörlesztések,
 • kintlévőségek átruházása,
 • üzleti tevékenysége során elért nyereség.

Pénzpolitikája óvatos és körültekintő. Kölcsönfelvételeinél és kihelyezéseinél az egyes valutanemek árfolyam-, és kamatkockázatának minimalizálásával alakítja ki a valuták összetételét.

A világbank a hitelezési tevékenységének feltételrendszerét igen körültekintően alakította ki. A következőkre van tekintettel: meghatározott 1 főre jutó GDP teszi lehetővé a hitel igénybevételét; csak akkor vehető igénybe a bank szolgáltatása, ha a tervezett létesítmény finanszírozására más eszközök nem állnak rendelkezésre; a megvalósítandó tervnek alapvető gazdasági jelentőségűnek kell lennie adott ország esetében; kormánygaranciára van szükség a hitel igénybevételéhez; a Világbank a beruházások azon hányadát finanszírozza, amelynek beszerzése adott országban nem lehetséges és a többi tagországtól meghatározott beszerzési eljárások mellett tudja megszerezni; nem kötik a kölcsönt a létesítmény által megtermelt áru szállításához; a hitelek nem ütemezhetők át.

A Világbank jelentős kölcsönnyújtási tevékenységet folytat. Nyújtott hiteleit több csoportba sorolhatjuk:

 • beruházási kölcsönök
 • ágazati szerkezet-átalakítási hitel (SECAL)
 • átfogó szerkezet-átalakításra nyújtott hitel (SAL)

Valamennyi világbanki program megvalósítása azonos folyamat következetes végrehajtása, amely egy-egy finanszírozási szakasz megvalósulását jelenti, ezek: a beruházási cél kiválasztása, előkészítése, hitelvizsgálat és értékelés, hitel-megállapodási tárgyalás, szerződéskötés, megvalósítás, ellenőrzés, utólagos értékelés. Célja a tényleges hozam és a tényleges költségek összehasonlítása. A Világbank sajátos hitelfolyósítási mechanizmussal dolgozik, mert a hitelt mindig utólag, a ténylegesen megvalósított feladatok arányában bocsátja az adós rendelkezésére.

A hitelképesség megállapításánál a világbank többféle mutatót is elemez. Ilyenek:

 • likviditási mutató
 • adósságszolgálati fedezet mutatója
 • adósság és saját alapok aránya
 • belső megtérülési ráta

A Bank a nyújtott hitelek után kamatot számít fel, amely mozgó kamatlábbal történik. A Világbank tevékenységének növelése érdekében egyik legfontosabb megoldási formaként az úgynevezett társfinanszírozást alkalmazza.

1 hozzászólás Világbank

Önnek mi a véleménye?