Termelési tényezők

Termelési tényezőnek nevezzük a termelés erőforrásait, amelyek megkülönböztethetőek egymástól aszerint, hogy milyen funkcióval vesznek részt a javak és szolgálatások előállításában. Négy alapvető termelési tényezőt különböztetünk meg:

Munka-munkaerő az ember mindazon szellemi, fizikai képességeinek összesége, amelyeket a termelési tevékenység során felhasználhat. (elsődleges termelési tényező)

Természeti tényezők a földterület, erdők, vizek, bányakincsek, stb., melyek eredeti természetes formában alkalmasak a termelési folyamatban történő felhasználásra.

Tőkejavak mindazok a termelésben alkalmazott mesterséges eszközök, gépek, épületek, felszerelések, alkatrészek, stb., amelyeket a termelőfolyamatban felhasználhatunk.

A vállalkozó, mint termelési tényező a puszta munkaerőtől elkülöníthető faktor, amely az embernek a többi termelési tényező kombinálásában, a róluk hozott döntésekeben megnyilvánuló készséget jelöli, tehát tulajdonosi, üzleti és kockázatvállalási tevékenységeinek, készségeinek összeségét jelenti. Az összes termelési tényezőt szervezi egységessé a termelési és szolgáltatási tevékenységek során.

Önnek mi a véleménye?