Szállítók átlagos forgási ideje

Ez a mutató a szállítószámlák kiegyenlítésének sebességét méri, dimenziója megegyezik az átlagos beszedési idővel, azaz megmutatja, hogy a társaság átlagosan hány nap alatt egyenlíti ki a szállítók felé fennálló tatozásait. Számlálójában a vizsgált időszak (általában év) napjainak száma, a nevezőben pedig a szállítók forgási sebessége szerepel.

Értelmezése hasonló az előző mutatóéhoz azzal a különbséggel, hogy a magas forgási sebesség alacsony forgási időnek, míg az alacsony forgási sebesség magas forgási időnek felel meg. Érdekes összehasonlítást tehetünk, ha a vevők forgási idejét összevetjük a szállítók forgási idejével. Az előbbi azt mutatja meg, hogy a társaság vevői átlagosan hány nap alatt fizetnek, míg az utóbbi azt, hogy a vizsgált társaság átlagosan hány nap alatt fizet szállítóinak. Ha a beszedési idő magasabb, az azt jelenti, hogy a cég követeléseinek egy részét nem tudja szállítóival megfinanszíroztatni, ami pótlólagos finanszírozási költségeket vonhat maga után. Ha fordított a helyzet, kényelmesebb helyzetben van a cég, mert szállítói finanszírozzák a vevőinek nyújtott hiteleket.

Szállítók forgási sebessége

Ez a mutató a szállítóállomány kihasználtságát vizsgálja. A mutató értéke a vizsgált társaságoknak a szállítókkal szembeni fizetési fegyelméről, fizetési hajlandóságáról tanúskodik. Hasonló jellegű mutató, mint a készletek forgási sebessége vagy a vevők forgási sebessége.

Kiszámításánál a rendelkezésre álló adatok részletessége dönti el, hogy milyen pontos értéket kaphatunk. A számlálóban, ha pontosan akarnánk számolni, az adott időszakban a szállítók felé felmerült összes költséget kellene szerepeltetni, ennek összeállítására azonban a pénzügyi beszámolók ritkán adnak lehetőséget a társaságon kívüli elemzők számára.

Vállalaton belüli elemzéseknél természetesen a pontos érték is számítható, külső elemzéseknél általában a nettó árbevételt állítják a mutató számlálójába, ami ismét várhatóan fölfelé torzítja a mutató értékét. A nevezőben a szállítóállomány átlagos értéke szerepel, amelynek kiszámítására a korábban említett szempontok érvényesek:

Ezen mutató értelmezésénél is az összehasonlítás hozhat eredményeket. Ha egy társaságnál a mutató értéke nagyon magas, az arról tanúskodik, hogy a társaság nagyon jó fizetési fegyelemmel rendelkezik, vagy szállítói erre kényszerítik. Ez azonban nem feltétlenül előnyös a cég számára, ha piaci pozíciója alapján erősebb alkupozícióban van szállítóival szemben. Ha a mutató nagyon alacsony a szektor átlagához képest, az jelentheti a vállalat rossz fizetőkészségét vagy -képességét, de egyben azt is, hogy a vállalat képes diktálni a fizetési feltételeket szállítóival szemben.