Szállítók átlagos forgási ideje

Ez a mutató a szállítószámlák kiegyenlítésének sebességét méri, dimenziója megegyezik az átlagos beszedési idővel, azaz megmutatja, hogy a társaság átlagosan hány nap alatt egyenlíti ki a szállítók felé fennálló tatozásait. Számlálójában a vizsgált időszak (általában év) napjainak száma, a nevezőben pedig a szállítók forgási sebessége szerepel.

Értelmezése hasonló az előző mutatóéhoz azzal a különbséggel, hogy a magas forgási sebesség alacsony forgási időnek, míg az alacsony forgási sebesség magas forgási időnek felel meg. Érdekes összehasonlítást tehetünk, ha a vevők forgási idejét összevetjük a szállítók forgási idejével. Az előbbi azt mutatja meg, hogy a társaság vevői átlagosan hány nap alatt fizetnek, míg az utóbbi azt, hogy a vizsgált társaság átlagosan hány nap alatt fizet szállítóinak. Ha a beszedési idő magasabb, az azt jelenti, hogy a cég követeléseinek egy részét nem tudja szállítóival megfinanszíroztatni, ami pótlólagos finanszírozási költségeket vonhat maga után. Ha fordított a helyzet, kényelmesebb helyzetben van a cég, mert szállítói finanszírozzák a vevőinek nyújtott hiteleket.