Polgári eljárásjog

A polgári eljárás polgári ügyekben az igazságszolgáltatás megvalósítására irányuló, jogilag szabályozott tevékenysége. Két részre tudjuk tagolni: egyrészt peres eljárások, melyek keresettel indulnak, másrészt polgári nemperes eljárások. Tárgya a polgári ügy, minden olyan ügy, melynek elbírálása nem a büntetőjog illetve a büntetőeljárásjog alapján történik.