Elszámolási egység funkció

Az elszámolási egység (numeraire) a pénz azon jellegére utal, hogy minden árunak van pénzben kifejezhető ára. Ezen elszámolási egységnek akár fizikailag sem kell léteznie, hiszen ahhoz az információhoz, hogy valami hány forintba kerül, nincs szükség a fizikai forintra. Ez a pénzfunkció épült be szervesen az általános egyensúlyelméletbe, a pénz elsősorban a relatív árarányokat fejezi ki ebben a szerepében, az ezzel kapcsolatos információkat közvetíti a döntéshozók számára. A pénznek ez az információközlő funkciója tükröződik abban az időnként pejoratívan megfogalmazott állításban, hogy mára a „pénz számítógépes jellé lett”. A munkaérték-elméletre épülő pénzelmélet ezt a funkciót nevezte értékmérésnek.