Polgári eljárásjog

A polgári eljárás polgári ügyekben az igazságszolgáltatás megvalósítására irányuló, jogilag szabályozott tevékenysége. Két részre tudjuk tagolni: egyrészt peres eljárások, melyek keresettel indulnak, másrészt polgári nemperes eljárások. Tárgya a polgári ügy, minden olyan ügy, melynek elbírálása nem a büntetőjog illetve a büntetőeljárásjog alapján történik.

Büntetőeljárásjog

A büntetőeljárás annak eldöntésére hivatott, hogy történt-e bűncselekmény, azt ki követte el, milyen büntetési tétel kerüljön kiszabásra, vagy mentsék-e fel a vádlottat. A büntetőeljárás legfontosabb alapelvei az ártatlanság vélelme, a védelem joga, a jogorvoslati jog és a vádelv.