Arbitrage (arbitrázs)

Az ár-, ill. árfolyam és kamatkülönbségek kihasználására azonos árufajtában fennálló egyidőben való jegyzések esetében alkalmazott ügyletfajta. Ez az ügylet a különböző piacokon, egyidőben megvalósuló párhuzamos vételt és eladást jelent. A földrajzilag szétszórt piacokat ez az ügylet összekapcsolja, miközben a kiegyenlítődés irányában mozgatja az árakat, árfolyamokat vagy kamatokat.

Az arbitrage feladatai szerint két csoportra osztható: – kiegyenlítési arbitrage: az arbitőr a különböző piacokon adott időpontban jegyzett árfolyamok alapján kiválasztja azt a piacot, ahol a számára szükséges valutát legkedvezőbben tudja megvásárolni – különbözeti arbitrage: az arbitőr célja a kockázatmentes árfolyamnyereség megszerzése.

Az arbitrage lebonyolítását alapul véve a következő a csoportosítás: – közvetlen arbitrage: ha az arbitőr két piac közötti árfolyameltérést használ ki – közvetett arbitrage: három vagy több piacon kialakuló árfolyamkülönbség kihasználása – konverziós arbitrage: eredmény minél jelentősebb mértéke a cél.

Az arbitrage még egy csoportot jelent, ez a kamatlábak és a devizaárfolyamok összhangját teremti meg: – háromvalutás arbitrage: keresztárfolyamok felhasználásával egyensúlyi árfolyam kialakulását teszi lehetővé – kamatarbitrage: egyensúlyban tartja az azonos időtartamú, de különböző valutákban fennálló hitelek kamatlábait – forward/forward arbitrage: prompthitelek és árfolyamhitel árfolyamát egyensúlyban tartja