Biztosítási alkusz vagy bróker

Olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél ügynöke. Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához, és a megfelelő partner (biztosító) kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független, nem köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetíti. Az alkusz a biztosítótól kap jutalékot.

A tőzsde története

A tőzsde története

A tőzsde olyan intézményként született, amelynek helyzetét, ugyanúgy mint egy szabályalkotási, közigazgatási és bíráskodási joggal felruházott testületét, nem egy törvény, hanem a fejlődés különböző időpontjaiban alkotott különböző jogszabályok, illetve a szokásjog szabályozta. Joganyagának jellegzetes vonása tehát, hogy nem kodifikálták. A tőzsde a piacok piaca. Birodalom, ahol sohasem megy le a nap. Központosítja a kereskedelmet nemcsak egy ország, hanem az egész világpiac számára. A modern gazdaságban ugyanis a kereslet és a kínálat központosítása létszükséglet. A tőzsde szó eredete maga is utal az ott folytatott tevékenységre, illetve annak jellegére.

A tőzsde szó eredete

Maga az elnevezés az 1300-as ével elején Brüggében élő van der Burse patríciuscsalád nevéből ered. A Burse-k fogadót tartottak fen Brügge központjában, ahol az itáliai kereskedők találkoztak északi üzletfeleikkel, és ide telepítették váltóikat. Brügge szerepét 1460-tól Atwerpen vette át, itt a XVI. Század elején már nemzetközi árutőzsde működött. 1531-ben elkészült székháza homlokzatán a felirat ma is korszerű: “Minden nemzetségű, és nyelvű kereskedő részére.”Magyarországon a tőzsde szót a nyelvújításkor alkották meg a régi “marhakereskedő” jelentésű tőzsér szó tövéből, amely kereskedést jelentett, s ehhez fűzték a “de” (valamilyen helyiséget jelentő) képzőt. A tőzsdét a szeszélyessége miatt nőnemű szóval jelölik több idegen nyelvben:

Nyílt kikiáltásos kereskedés

A nyílt kikiáltásos kereskedés, amikor az alkuszok hangos szóval bekiáltják ajánlataikat. Ha egy ajánlatot egy másik bróker hangos szóval elfogad, az üzlet megköttetett. Az üzlet létrejöttét a tőzsde regisztrálja.

Sok vita folyik a mai napig arról, hogy melyik típusú kereskedelem előnyösebb a piac számára; míg a nyílt kikiáltás mellett szól a pszichológiai motiváció és a sok-sok évtizede működő tőzsdék “megszokottsága”, addig a képernyős kereskedelem nagyobb transzparenciát és kifinomultabb kereskedési stratégiák könnyebb végrehajthatóságát biztosítja. Mindenesetre megállapítható, hogy a tendencia itt is az elektronizálás irányában mutat. Az tény, hogy a legrégebbi és legnagyobb tőzsdék (pl. a NYSE) nyílt kikiáltásban működnek, de ennek oka egyrészt a hagyomány, másrészt az, hogy ezek teljes elektronizálása óriási összegeket és időt emészt fel, mindenesetre a komputerizálódási folyamat mindenütt megindult. [Tőzsdei szakvizsga felkészítő]