Római Szerződés

A szerződést 1957. március hó 25. napján írták alá, és 248 szakaszban határozta meg az EGK céljait, azok megvalósításának módját. Az EGK célja a közösséghez tartozó országok szorosabb kapcsolatának kiépítése volt. Ezen célkitűzés megvalósítása érdekében 11 pontban foglalták össze az intézkedéseket.

1.    a tagállamok között a vámok és kvóták megszüntetése, (10 év alatt, 1968-ra befejeződött.)
2.    közös vámtarifa, közös kereskedelempolitika a kívülállókkal szemben, (1968-ra léptek életbe)
3.    a tagországok között a személyek, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását gátló akadályok megszüntetése,
4.    közös politika a mezőgazdaságban,
5.    közös politika a közlekedésben,
6.    a Közös Piacon a szabad gazdasági verseny feltételeinek fenntartása,
7.    tagállamok gazdaságpolitikájának összehangolása,
8.    jogszabály-harmonizálás, ha azt a Közös Piac megkívánja,
9.    munkalehetőség javítása, életszínvonal növelése érdekében Európai Szociális Alap,
10.    Európai Beruházási Bank,
11.    tengerentúli országok társulása a kereskedelmi forgalom növelésére.

A Római Szerződés a gazdaság egységig 3 négyéves szakaszt irányzott elő.

1962-ben született döntés a közös agrárpolitika kialakításáról, melynek alapja az agrár közös piac volt, és melyet 1964-ben indítottak be.

A Monetáris Integráció újjáélesztését az EK 1979. évben az Európai Monetáris Rendszer keretében kísérelte meg. A fő cél a valutaárfolyamok stabilizálása volt. Létrehozták az ECU-t, mely a tagországok valutáiból képzett kosárvaluta.

Az 1980-as évektől számos kezdeményezés született az integrációs folyamat továbblendítésére. Nyilvánvalóvá vált, hogy az un. technikai rés Nyugat Európa rovására nyílt szét. Bár az integráció nem kielégítő fejlődése csak az egyik tényező volt, általánosan egyetértettek abban, hogy újabb nagy horderejű lépésekre van szükség.

A piaci integráció kiteljesítésének átfogó programját az 1992 évi egységes belső piac képviseli, emellett a hangsúly a csúcstechnikai programok támogatására tevődött.

Az EU fejlődése az 1991. év decemberi maastrichti csúcstalálkozóval fontos állomáshoz érkezett.

Az Európai Unió elfogadásával lépést tettek a politikai integráció irányában. A szerződés ratifikálása 1993. őszére fejeződött be és november 01-től életbe lépett.

Önnek mi a véleménye?