Rezidens

Rezidens

Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat.

A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek.

Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

Nem rezidens

Magyarországon nem-rezidensnek minősül minden olyan természetes és jogi személy, akinek, illetve amelynek közvetlen gazdasági érdeke (állandó lakhelye, telephelye, termelése, stb.) nem Magyarország gazdasági területéhez kapcsolódik, azaz a rezidens kategóriába nem tartozó

Önnek mi a véleménye?