Pénzügyi kockázat

A világban zajló folyamatok szinte mindegyikére jellemző a bizonytalanság és a kockázat. Bizonytalanságnak azt a helyzetet nevezzük, amikor egy eseménynek egynél több lehetséges kimenete van. A gazdaság működésében rejlő bizonytalanságok forrásai sokrétűek. A bizonytalanságok eredhetnek az alkalmazott technikák és technológiák természetéből.

A bizonytalanságok másik forrása a piaci mechanizmus működése. A piaci fejlődés paradoxonja, hogy működésének kiterjedése és fejlődése együtt jár sebezhetőségének növekedésével. A jól ismert Say dogma cáfolatának fontos mozzanata a pénz funkcióinak elemzése. A pénz, a pénzrendszerek egyszerre javítják a piaci működés tökéletességét és hatékonyságát, ugyanakkor újfajta, a reálfolyamatoktól független bizonytalansági elemet visznek a gazdaság működésébe. (Gondoljunk arra, hogy ma egy kis nyitott ország valutájával kapcsolatos spekuláció – amely a nemzetközi pénzügyi rendszer „normális” jelensége – egy teljesen egészséges gazdaságot is napok alatt tönkre tehet.)

A piaci mechanizmus működésének lényege az, hogy az elszigetelt gazdasági szereplők egyedi tevékenységeinek, akcióinak eredményeképpen alakul ki a végeredmény. A piacon a gazdasági szereplők tevékenysége reflexív, visszaható. Ez azt jelenti, hogy – a tökéletes piac modelljében feltételezettel szemben – a gazdasági szereplők különböző akcióikkal hatást gyakorolnak a piaci folyamatokra. E visszahatás lehet az akció spontán “mellékterméke”, nem tudatosan előidézett eredmény. A nagyobb súlyú szereplők azonban ezzel a lehetőséggel tudatosan élnek is. A pénzügyi piacokon, ahol a folyamatok időben és térben koncentráltan zajlanak a különböző szereplők követhetik mások magatartását. A fogyasztói magatartást vizsgáló elméletekből is jól ismert jelenség könnyen vezethet “önbeteljesítő jóslatokhoz”.

A piac működéséből adódó bizonytalansági helyzetek kezelésére alkalmas eszköz a piaci szereplők önszerveződése (például önkéntes betétbiztosítási rendszerek, bankközi adós nyilvántartási rendszerek), a szabályozás (például a pénzügyi szolgáltatási piacra történő belépés korlátozása, a tevékenység folytatása feltételeinek meghatározása) és az ellenőrzés. A piaci bizonytalanságok másik forrása az információs aszimmetriák léte. Az információs aszimmetriák kezelése megfelelő szerződésekkel és ellenőrzéssel lehetséges.

A gazdaságban rejlő bizonytalanságok forrásai még a különböző gazdasági szervezetek működésében tapasztalható diszfunkcionális és/vagy informális elemek. Ezek a bürokratikus irányítás hierarchikus alá- és fölé rendeltségét átlépő jelenségek okai lehetnek a betarthatatlan szabályok átlépéséből adódó tudatos, vagy ösztönös lépések, inkompetens viselkedés (errors), vagy tudatos szabályszegés (fraud). E bizonytalanságok kezelése szintén döntő módon ellenőrzéssel lehetséges.

A kockázat ennél szűkebb fogalom. Kockázatról akkor beszélünk, ha ismerjük a lehetséges kimenetek valószínűségét, vagy valószínűség eloszlását. E valószínűségek a pénzügyi rendszer esetében nem objektívek, hiszen ezek olyan múltbeli események tapasztalataira épülő értékek, amely események nem ismételhetők meg változatlan formában. A kockázatok kezelése – ennek ellenére – meghatározott mennyiségű múltbeli információ felhalmozásával és megfelelő intézményes megoldásokkal kezelhetők. A pénzügyi irodalom a kockázatok értelmezésében és tipizálásában meglehetősen heterogén képet mutat. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk e kockázatokat.

Kockázatok a pénzügyi rendszerben
Pénzügyi kockázatok A pénzügyi rendszert érintő nem pénzügyi kockázatok
Piaci kockázatok Egyéb pénzügyi kockázatok
Kamatláb kockázat Nem fizetés kockázata Országkockázat
Valutaárfolyam kockázat Hitelezési kockázat Informatikai kockázat
Hozamkockázat Transzfer kockázat Csalás és inkompetens viselkedés kockázata

Önnek mi a véleménye?