Megújuló energia

Megújuló  energiaforrások  alatt  azokat  az  energiaforrásokat  értjük, amelyek hasznosítása közben a forrás  nem csökken, hanem azonos  ütemben újratermelődik, vagy  megújul.

A  megújuló  energiaforrások  közé  tartozik  a  napenergia,   a szélenergia, a geotermikus energia, a vízenergia és a biomassza.  Felhasználásuk igen  sokoldalú  lehet.  Hagyományosan  legfontosabb  alkalmazási  területük  az alapvetően  fűtési  célú  hőenergia   termelés,  az  utóbbi  időben   azonban  a villamosenergia-termelés  vált  hangsúlyossá, és  a  jövőben várhatóan  jelentős szerepet  kapnak   az  üzemanyagként   való  felhasználásban   is.  Az  említett alkalmazási lehetőségek  ma a  fosszilis energiahordozó  felhasználás elsődleges területei,   amelyek   megújuló  energiahordozókkal   való   kiváltása  jelentős gazdasági-társadalmi  előnyökkel  járhat.   A  megújuló  energiaforrásokkal   ma többnyire drágábban lehet  energiát termelni, mint  a hagyományos, a  piacon már meghonosodott   technológiákkal   jellemezhető   fosszilis   energiahordozókkal. Lényeges felhívni a  figyelmet azonban arra,  hogy ez csak  az úgynevezett belső költségek összehasonlítása  és a  fosszilis energiahordozók  jelenlegi piaci ára alapján állítható. Ha a fenntartható fejlődés szempontjai szerint értékelünk  és ezek azok  a szempontok,  melyek mellett  valamennyi uniós  tagállam elkötelezte magát akkor  a hagyományos  energiahordozók megítélésénél  figyelembe kell venni azokat az  árakban még  egyelőre nem  megjelenő költségelemeket  is, melyeket  a társadalom,  mint  harmadik  szereplő  fizet  (externális  költségek).  Ha ennek megfelelően értékeljük  az energiaforrásokat,  akkor a  megújuló energiaforrások egyértelműen  sokkal  jobb  versenypozícióba  kerülnek.  A   környezetvédelemmel kapcsolatos súlyosbodó  aggodalmak, és  a globális  felmelegedés okozta félelmek várható következménye,  hogy ezek  az externális  hatások fokozatosan explicitté válnak,  ami  közelebb hozza  egymáshoz  a piacon  ténylegesen  is megfigyelhető árakat.

Önnek mi a véleménye?