Marshall kereszt

A Marshall-kereszt a keresleti és kínálati függvény együttes ábrázolása, alkalmas egy piaci helyzet elemzésére.

A két függvény metszéspontjában található az ún. egyensúlyi vagy piactisztító ár és mennyiség. Ez az az ár, amely esetén a keresett és a kínált mennyiség megegyezik, tehát a termelők által piacra vitt mennyiséget a vásárlók meg kívánják és tudják vásárolni, azaz a piacon felkínált mennyiség elfogy.

Amennyiben az egyensúlyinál magasabb ár lenne a piacon, a kínált mennyiség nagyobb lenne a keresett mennyiségnél, azaz túlkínálatról beszélhetünk. Ilyen esetben a piaci automatizmusok működése az ár csökkenését eredményezi, azaz a termelők alacsonyabb áron is hajlandók adni a terméküket, amit a fogyasztók hajlandók megvásárolni. A kínált mennyiség csökkenni fog, mivel lesznek olyan termelők, akiknek az alacsony áron már nem éri meg piacra vinni a terméket. A keresett mennyiség pedig természetesen növekedni fog, hiszen több fogyasztó hajlandó az olcsóbb terméket megvásárolni. Az árcsökkenés mindaddig folytatódik, amíg ki nem alakul az egyensúlyi ár.

Marshall kereszt

Marshall kereszt egyensúlyinál magasabb ár

Egyensúlyinál magasabb ár esetén, mindaddig, amíg nem alakul ki az egyensúlyi ár a piaci automatizmusnak köszönhetően, a keresett és a kínált mennyiség közül a rövidebb oldal elve alapján a kisebbik, azaz a keresett mennyiség érvényesül, azaz a piacon a keresett mennyiségnek megfelelő mennyiségű terméket tudnak eladni. (Rövidebb oldal elve: ha a kereslet és a kínálat nem egyezik meg egymással, mindig a kisebbik érvényesül. Ez minden piacon igaz, ld. pénzpiac, munkapiac stb.)

Amennyiben az egyensúlyinál alacsonyabb ár lenne a piacon, a kínált mennyiség kisebb lenne, mint a keresett mennyiség, azaz túlkeresletről beszélhetünk. Ilyen esetben a piaci automatizmus működése miatt az ár emelkedni fog, hiszen a termelők azt látják, hogy szükség van a termékükre, az emberek többet is hajlandók fizetni érte. A magasabb áron természetesen több terméket visznek piacra, a keresett mennyiség viszont csökkenni fog. Az automatizmus eredménye az egyensúlyi ár kialakulása lesz.

Marshall kereszt egyensúlyinál alacsonyabb ár

Amíg az egyensúly ki nem alakul, itt is érvényesül a rövidebb oldal elve, tehát a kisebb mennyiség, ebben az esetben a kínálat mennyiség fog érvényesülni a piacon.

Mi történik akkor, ha külső tényező hatására változik meg valamelyik függvény alakja?
Tegyük fel, hogy egyensúlyi ár alakul ki a piacon, de a reklámok hatására megnő a kereslet. A piaci ár mellett ebben az esetben túlkereslet alakul ki a piacon, ami a piaci automatizmusok működésének következtében áremelkedéshez vezet, miközben a keresett mennyiség és növekedni fog, tehát nemcsak az ár nő meg a piacon, hanem az egyensúlyi mennyiség is magasabb lesz a korábbinál.

Marshall kerszt kereslet növekedése

Amennyiben egyensúlyi ár mellett a piacon lecsökken a kínálat, pl. egy jégeső következtében, szintén túlkereslet alakul ki, de ebben az esetben az ár növekedésével nem a mennyiség növekedése jár együtt, hanem a mennyiség csökkenése lesz az eredmény.

Marshall kereszt kínálat csökkenése

Önnek mi a véleménye?