Marketing mix (4P)

McCarthy-féle csoportosítás (4P)

 • Termékpolitika (Product) – terméktervezésre, választékra, formatervezésre, csomagolásra, márkapolitikára vonatkozó intézkedések.
 • Árpolitika (Price) – költségvizsgálatok, fogyasztói érzékenység elemzések, valamint az árstratégia és ártaktika elveinek meghatározása.
 • Értékesítési politika (Place) – azon döntések összessége, amelyek a termékeknek a fogyasztókhoz, illetve felhasználókhoz való eljuttatását biztosítják, és meghatározzák ennek útjait és módszereit.
 • Piacbefolyásolás (Promotion) – fő célja a fogyasztók tájékoztatása, befolyásolása és meggyőzése a vásárlás érdekében.

  Napjainkban további „3P”

  • Emberi tényező (People) – a szolgáltatási szférában különleges jelentőségű tárgyi elemek
  • Fizikai környezet (Physical evidence) – különböző szolgáltatások más-más környezetet igényelnek.
  • Folyamat (Process) – a minőségnek egyenletes fenntartása komoly szervező munkát igényel.

   McCarthy-féle csoportosítás „4P”:

   Termékpolitika (Product) – terméktervezésre, választékra, formatervezésre, csomagolásra, már­kapolitikára vonatkozó intézkedések.

   Árpolitika (Price) – költségvizsgálatok, fogyasztói érzékenység elemzések, valamint az ár­stra­té­gia és ártaktika elveinek meghatározása.

   Értékesítési politika (Place) – azon döntések összessége, amelyek a termékeknek a fo­gyasz­tók­hoz, illetve felhasználókhoz való eljuttatását biztosítják, és meghatározzák ennek útjait és mód­szereit.

   Piacbefolyásolás (Promotion) – fő célja a fogyasztók tájékoztatása, befolyásolása és meg­győ­zé­se a vásárlás érdekében.

   Napjainkban további „3P”:

   Emberi tényező (People) – a szolgáltatási szférában különleges jelentőségű tárgyi elemek

   (Physical evidence) – különböző szolgáltatások más-más környezetet igényelnek.

   Folyamat (Process) – a minőségnek egyenletes fenntartása komoly szervező munkát igényel.

   Programok kialakítása: Rövid távú feladatokat jelölnek ki. A programok ugyancsak a mar­ke­ting mix eszköztárával dolgoznak.

   Végrehajtás és ellenőrzés: Kiderül tevékenységünk hatékonysága és eredményessége. A pia­ci alkalmazkodás és befolyásolás alapfeltétele a rendszeres visszacsatolás. Az ellenőrzés fela­data, hogy kitérjen a kitűzött célok és a ténylegesen megvalósult helyzet (esetleges) el­té­ré­seinek okaira is, továbbá fel kell vázolnia a „pályamódosításhoz” szükséges in­téz­ke­dé­se­ket is.

   Önnek mi a véleménye?