Likviditási ráta

A likviditási ráta a likviditás legelterjedtebb mérőszáma, gyakorlatilag minden típusú vállalkozásra ki szokták számítani. A mutatóban a társaság forgótőkéjében szereplő két összetevő, a forgóeszközök és a folyó források egymáshoz viszonyított aránya jelenik meg. A számlálóban a forgóeszközök záróállománya, a nevezőben a rövid lejáratú kötelezettségek (folyó források) záróállománya szerepel.

A likviditási ráta értelmezésével is nagyon körültekintően kell eljárnunk. Amennyiben a mutató értéke 1 alatt van, az gyakorlatilag a társaság fizetésképtelenségének közvetlen veszélyét jelzi, hiszen a rövid távon várhatóan pénzeszközzé váló eszközök nem fedezik a rövid távon lejáró kötelezettségeket. A mutató 1 fölötti értéke elfogadható – az általános vélekedés szerint normális üzletmenet esetén az 1,5 körüli érték tekinthető megfelelőnek –, azonban a túl magas likviditási ráta sem jó, mert ez a jövedelmezőség romlását vonhatja maga után.

Általában igaz, hogy ha egy vállalkozás az indokoltnál nagyobb mennyiségű forgóeszközzel rendelkezik, akkor ez csökkenti az eszközök átlagos hozamát, hiszen a rövid lejáratú eszközök hozama általában alatta marad a befektetett eszközök hozamának. Éppen ezért magas likviditási rátánál érdemes a ROA-mutatót is összevetni a hasonló vállalkozásokéval. A társaság hitelezői (főleg rövid távú hitelezői) természetesen minél magasabb likviditási rátát szeretnének látni. A magas likviditási ráta azonban önmagában nem biztosítja, hogy a vállalat valóban teljesíteni tudja kötelezettségeit rövid távon, ez függ egyrészt a forgóeszközök összetételétől, másrészt a forgóeszközök – különösen a készletek és a követelések – forgási sebességétől. Ha az utóbbiak aránya magas, forgási sebességük pedig alacsony, a társaságnak magas likviditási mutató mellett is lehetnek fizetési gondjai. Gondoljunk csak az olykor magas likviditási rátával rendelkező, de hatalmas, nehezen behajtható követeléssel, illetve nehezen értékesíthető készlettel működő hazai vállalkozásokra. [Tőzsdei szakvizsga felkészítő]

Önnek mi a véleménye?