Likviditási mutatók

A likviditási mutatók arra a kérdésre keresik a választ, hogy egy társaság mennyiben képes eleget tenni rövidlejáratú kötelezettségeinek a rendelkezésre álló forgóeszközei felhasználásával. A vállalat rövidlejáratú eszközei a vállalat normális üzletmenete során rövid időn belül várhatóan pénzeszközzé fognak válni, amelyek lehetővé teszik a forgóeszközökkel szemben álló kötelezettségek teljesítését.

A különböző likviditási mutatók abban térnek el egymástól, hogy a forgóeszközök elemeinek különböző csoportjaira (különböző likviditási fokú csoportokra) nézik meg, hogy azok milyen mértékben fedezik a társaság folyó kötelezettségeit.

A likviditási mutatók nagy előnye, hogy értékük viszonylag pontosnak tekinthető, hiszen a rövid lejáratú eszközök és források értékelése egy stabil számviteli rendszerben általában sokkal reálisabb, mint a hosszú lejáratú eszközöké és forrásoké. Ezzel szemben nagy hátránya a likviditási mutatóknak, hogy értékük gyorsan változhat, mivel a mutató tartalmát képező eszközök és források állománya időben gyorsan ingadozhat. Éppen ezért a likviditás vizsgálatánál folytonos figyelésre van szükség annál is inkább, mert sok tevékenységi körnél a likviditás szezonálisan ingadozik.

Önnek mi a véleménye?