Közösségi adószám

Közösségi adószámot kell igényelnie annak az általános forgalmi adó alanynak, speciális esetekben a nem általános forgalmi adó alanynak és az egyszerűsített vállalkozói adó alanynak, aki az Európai Közösség valamely másik tagállamában illetőséggel bíró adózóval szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni.

Kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés, és -értékesítés, valamint a 2007. évi CXXVII. tv. (Áfa tv.) 37.§., 40-41.§. és 43-46.§.-ai szerinti szolgáltatások nyújtása és igénybevétele. Ha a vállalkozó nem terméket értékesít/vásárol és a szolgáltatást nem tartalmazza a felsorolt paragrafusok egyike sem, akkor nem kell kérnie közösségi adószámot.

A közösségi adószám igénylésének módja attól függ, hogy a magyar adózó rendelkezik-e már adószámmal vagy sem.

Abban az esetben, ha még nem rendelkezik adószámmal:

  • cégbejegyzésre kötelezett adózók a „Cégbejegyzési kérelem” cégbíróságra történő benyújtásával,
  • vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet végezni kívánók a „ Kérelem az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásához, cseréjéhez, pótlásához” elnevezésű nyomtatványnak a jegyzőhöz történő benyújtásával,
  • közvetlenül az adóhatósághoz bejelentkező adózók (pl. adószámos magánszemélyek) a hatályos ’101, ’201 jelű adatbejelentő lap benyújtásával kérhetik a közösségi adószám megállapítását.

Ha már rendelkezik adószámmal, akkor a hatályos ’102, ’102/E, ’202, illetve ’202/T jelű változásbejelentő lapon lehet az a közösségi adószám megállapítását igényelni.

Ha EU tagországban működő társaságnak ad el magyar vállalkozás valamit, akkor adómentesen állítja ki a számláját (nagyon fontos hogy mindkét fél közösségi adószámát fel kell tüntetni a számlán). és az adóbevallásban a külön erre létrehozott adómentes sorban kell feltüntetni ezeket a tételeket.

Ha EU tagországban működő magánszemélynek ad el magyar vállalkozás valamit, akkor fel kell tüntetni az áfa-t a számláján. Tehát a főszabály az, hogy akkor lehet adómentesen számlázni, ha mindkét fél rendelkezik közösségi adószámmal.

Az APEH honlapon le lehet (célszerűen le kell) ellenőrizni a másik fél közösségi adószámát. Mivel magánszemélynek nincs ilyen, neki nem lehet adómentesen számlázni. [www.seed.hu]

Közösségi adószám ellenőrzése

Önnek mi a véleménye?