Közigazgatás

Az alkotmányban rögzített szabályoknak megfelelően kiépített szervezetben a fő típusok a következők: országgyűlés, a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, a kisebb önkormányzatok testületei.

A közigazgatás alatt az államigazgatást és a helyi önkormányzati igazgatást értjük.

Az államigazgatás szervei:

 • központi államigazgatási szervek
  • kormány/miniszterelnök
  • minisztériumok/miniszterek
 • helyi államigazgatási szervek
  • polgármester
  • jegyző
  • polgármesteri hivatal, és kivételesen annak ügyintézője,
 • a közigazgatási hivatalok megyei szinten, mint középszintű általános hatáskörű szervei

A bíróságok többszintűek. Helyi, megyei bíróságok, ítélőtáblák, legfelsőbb bíróság.

Az ügyészségek szintén többszintűek. Helyi, megyei, legfelsőbb ügyészség.

Egyéb közigazgatási szervek pl. az alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék.

A központi közigazgatási szervek fő funkciója az állami munka gyakorlati szervezése és vezetése országos szinten. Végrehajtják az államhatalmi-népképviseleti szervek által hozott rendelkezéseket.

A kormány a miniszterelnökből és a miniszterekből áll. Ellátja azokat a feladatokat, gyakorolja azokat a jogköröket, melyeket számára az alkotmány előír.

Ezek:

 • védi az alkotmányos rendet
 • védi és biztosítja az állampolgári jogokat
 • biztosítja a törvények végrehajtását
 • irányítja a minisztériumok munkáját
 • a belügyminiszterrel együtt biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését
 • kidolgozza a központi költségvetési tervet, gondoskodik annak végrehajtásáról
 • az országgyűlés felhatalmazása alapján nemzetközi szerződéseket köt.

A közigazgatás körébe tartozó ügyekben közvetlenül, vagy kormánytagok által intézkedhet. Rendeleteket alkothat, határozatokat hozhat, irányelveket alkothat. A kormány munkájáért az országgyűlésnek felelős, munkájáról a parlamentnek rendszeresen beszámol.

A miniszterelnök alapvetően a kormány munkáját irányítja, gondoskodik a kormány rendeleteinek és határozatainak végrehajtásáról. A miniszterelnök törvény, vagy a kormány felhatalmazása alapján rendeletet adhat ki. Az országgyűlésnek és a kormánynak felelős.

A miniszterek a közigazgatás azon ágát vezetik, melyet jogszabály a feladatkörükbe utalt és irányítják az alájuk rendelt szerveket.

Tevékenységükért a kormánynak és az országgyűlésnek felelősek. Hatáskörükbe utalt tárgykörökben, törvény vagy kormányrendelet alapján rendeletet adhatnak ki. Az irányításuk alá tartozó szerveket utasításban szabályozzák. Irányelvek kiadására is jogosultak.

Önnek mi a véleménye?