Költségvetési szerv

A költségvetési szervek szerepe a költségvetésben előirányzott bevételek beszedése, a kiadások célszerű, és gazdaságos felhasználása.

A költségvetési szerv az államháztartás részét képező jogi személy, melynek alaptevékenysége a társadalmi közös szükségletek kielégítésére hivatott. Non-profit szervezet, alaptevékenysége nem haszonszerzés céljából, hanem ellátási kötelezettséggel végzi, bár az alapító okiratban meghatározott vállalkozási tevékenység végzésére is jogosult, ha a vállalkozási tevékenysége nem veszélyezteti az alaptevékenységéből fakadó kötelezettségeinek a teljesítését. A szakmai irányító, és felügyeleti szervét az alapító okirat nevesíti. Működéséhez saját bevételekkel rendelkezik, amit a tervezett költségvetés erejéig a központi költségvetésből, a helyi önkormányzatok költségvetéséből, elkülönített állami pénzalapból, illetve közalapítványok költségvetéséből egészítenek ki. Gazdasági tevékenységét mindenképpen éves költségvetés alapján végzi, ami pénzforgalmi szemléletben, „bevételek, és kiadások” bontásban tartalmazza az előirányzatokat, és a hozzá társított végrehajtási tervet. A költségvetési szervek naptári évenként beszámolót készítenek.

Csoportosítás

 • Alrendszerhez való tartozás szerint
  • Központi költségvetési szerv
  • TB költségvetési szerv
  • Helyi és kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervei
  • Elkülönített állami pénzalapok
  • Köztestületi költségvetési szervek
  • Országos Kisebbségi önkormányzat
 • Tevékenység szerint
  • Alaptevékenységet ellátó
  • Kiegészít, kisegítő tevékenységet ellátó
  • Vállalkozási tevékenységet ellátó: Jellemzői:
   • Az alapító okiratban rögzíteni kell a vállalkozási tevékenységet és az összbevételhez mért arányát
   • Belső szabályzatot kell készíteni róla
   • Bevételeit kiadásait teljes körűen, pénzforgalmi szemléletben, elkülönítetten kell kimutatni
   • Bevételeinek meg kell egyeznie kiadásaival
   • A beszámolóban eredménykimutatást kell készíteni pénzforgalmi szemléletben
   • Vesztesége 2 évre bontva gazdálkodható ki
   • Nyereségét az alaptevékenységbe forgatja vissza, ha nem akkor társasági adókötelezettség
 • Felhasználási jogkör szerint
  • Teljes jogkörrel rendelkező
  • Részjogkörrel rendelkező
 • A gazdálkodás megszervezése szerint
  • Önállóan gazdálkodó: valamilyen előirányzattal önállóan rendelkezik
  • Részben önállóan gazdálkodó
 • Kincstári körhöz való tartozás szerint
  • Központi költségvetési szerv
  • TB költségvetési szerv
  • Köztestületi költségvetési szerv
  • Alap
  • Előirányzatok

Költségvetési szerv alapítása

 • Alapító okirattal, melynek tartalmaznia kell:
  • az alapító neve, székhelye
  • Költségvetési szerv neve, jogállása
  • Alaptevékenység
  • Vállalkozási tevékenység
  • Kiegészítő tevékenység
  • Felügyeleti szerv
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Költségvetési alapokmány

Költségvetési szerv megszűnése

Megszüntető okirattal az alapító vagy a jogutód szüntetheti meg.

 • Üzleti tervet kell készíteni
 • Gondoskodni kell:
  • A vagyonról
  • A foglalkoztatottakról

A megszűnés oka lehet:

 • A kitűzött célt elérték
 • Nem az alapító okiratban megjelölt feladatot látja el
 • A szükséglet (kijelölt cél) megszűnik
 • Adott feladatot más szervezeti formában hatékonyabban lehet ellátni

Önnek mi a véleménye?