Kiszorítási eljárás

Amennyiben a részvénytársaság főtulajdonosa a vételi ajánlat eredményeként a szavazatok több mint 90 %-át megszerzi, ún. kiszorítási eljárásra kerülhet sor. Kiszorítási eljárást kezdeményezhet az ajánlattevő, amennyiben egyedüli tulajdonosa kíván lenni a társaságnak, melynek keretében vételi joggal élhet a vételi ajánlat során meg nem szerzett részvények tekintetében.

Amennyiben a kisrészvényesek nem adják át határidőre részvényeiket, úgy a társaság érvénytelenné nyilvánítja azokat új részvények kibocsátása mellett, és a kisrészvényesek számára elkülöníti a részvények ellenértékét, melyet azután – kamatok nélkül – át lehet venni a társaságnál. Ilyenkor a BÉT szabályai értelmében a részvények automatikusan kivezetésre kerülnek a tőzsdéről, a részvények átadására megadott határidő lejártát követően.

A vételi ajánlatot követően megmaradt kisrészvényeseknek is joguk van ahhoz – amennyiben a továbbiakban ilyen mértékű dominancia mellett már nem kívánnak társtulajdonosok lenni –, hogy részvényeiket eladják a főtulajdonosnak, akinek ilyenkor vételi kötelezettsége áll fenn. Mindkét esetre a vételi ajánlat eredményéről szóló bejelentést követő 30 napon belül van mód, és mindkét esetben az ügylet ára nem lehet kevesebb, mint a vételi ajánlatban szereplő ár, illetve az egy részvényre jutó saját tőke közül a magasabb.

Önnek mi a véleménye?