Készpénzforgalom

A bankjegyek és érmék felhasználásával történő pénzmozgásokat készpénzforgalomnak nevezzük. A vállalkozások egymás közötti pénzforgalmában a készpénzfizetés kisebb arányt képvisel, mint a bankszámlák közötti elszámolások. Kisebb összegű kötelezettségek teljesítése vagy a másik fél iránti bizalmatlanság esetén alkalmazzák a készpénzzel történő elszámolást. Rendszeresen nagy összegű készpénzbevételhez azok a vállalkozások jutnak, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak a lakossággal.

A vállalkozás készpénzforgalmának körébe tartozik a vállalkozás házipénztára és a vállalkozás bankszámlája közötti pénzmozgás, valamint a bankszámláról történő készpénzkifizetés. A készpénzben teljesítendő kifizetésekhez szükséges pénzmennyiség kezelésére a vállalatok házipénztárakat – létesíthetnek. A házipénztárba történő befizetésekről bevételi pénztárbizonylatot, a pénztárból történő kifizetésekről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, utalványozott és ellenőrzött bizonylatok alapján fogadhat el befizetéseket és teljesíthet kifizetéseket. Az utalványozás az a művelet, amikor a vállalat vezetője utasítást ad valamilyen kifizetés teljesítésére.

Készpénzbefizetés a bankszámlára, készpénzfelvétel a bankszámláról

A bankszámlára történő befizetés történhet:

  • A számlavetető bank pénztárában
  • A posta közvetítésével.

Bank pénztárában a bankszámlára a befizetés ún. befizetési lappal történik. A postahivatalokban a vállalkozások átutalási postautalvánnyal vagy belföldi postautalvánnyal fizetnek be a bankszámlájukra.

A bankszámláról történő pénzfelvétel történhet

  • Készpénzfelvételi utalvánnyal,
  • Pénzintézeti postautalvánnyal.

A készpénzfelvételi utalvánnyal a vállalkozás arra ad utasítást a banknak, hogy bankszámlájáról az utalvány bemutatójának az utalványon megjelölt összeget készpénzben fizesse ki. A pénzintézeti postautalvánnyal, a számlatulajdonos azzal bízza meg a pénzintézetet, hogy bankszámlája terhére adott összeget fizessen a címzettnek.

Önnek mi a véleménye?