Jövőérték

A jövőérték számítás a mai (jelenbeli) pénzösszeg valamely jövőbeli időpontra vonatkozó értékének a meghatározását jelenti. A jövőérték számítás a kamatszámítás módszerén alapul.

A befektetett pénz, a kezdő tőke időegység alatti tőkenövekményét kamatnak nevezzük. A kamat a  pénz időértékét méri pénzösszegben kifejezve. A kezdő tőke százalékban kifejezett éves növekménye a névleges kamatláb. A kamat elszámolási időtartam hossza a kamatperiódus.

FV= C0*(1+r)

1+r: azt fejezi ki, hogy a jövőbeli érték hányszorosa az egységnyi mai pénzösszegnek.

Egyszerű kamatozás:

Egyszerű kamatozás esetén minden periódusban csak a kezdő befektetés kamatozik. Mivel a korábbi periódusokra kapott kamatok nem kerülnek újra befektetésre, így a lekötés időtartama alatt a vagyonunk lineárisan (periódusonként azonos összeggel) nő.

FV= C0*(1+r)

Kamatos kamatozás:

A kamatos kamatozás azt jelenti, hogy minden korábbi időszakban kapott kamat befektetésre kerül (hozzáadják a kezdeti befektetéshez, azaz tőkésítik) és ez a következő időszakban többletkamatot eredményez. Így a lekötött időtartam alatt pénzünk exponenciálisan (periódusonként azonos ütemben) nő.

FVn = C0(1+r)n vagy    FVn = PV(1+r)n

FVn : a mai pénzösszeg jövőértéke az n-edik évben

C0 = PV : mai (jelenbeli) pénzösszeg

n : a periódusok (évek) száma

r : évi kamatláb

Bármely adott mai pénzösszeg jövőbeli értékét két tényező határozza meg: a kamatláb nagysága és a kamatfizetési periódusok száma. Egy kezdő pénzösszeg jövőbeli értéke annál nagyobb minél magasabb a kamatláb és minél hosszabb ideig kamatozik. Kamatos kamatozás esetén a jövőbeli érték az idő előrehaladtával egyre gyorsabban növekszik. Ennek oka, hogy a tőke összege, amely után a kamatot fizetik időben folyamatosan nő.Önnek mi a véleménye?