Jogforrások

A jogforrások a jog megismerésének forrását jelentik. Megalkotásukra döntő mértékben az állami szervek jogosultak. Más, nem állami szervek csak akkor alkothatnak jogot, ha részükre az állam illetékes szerve felhatalmazást ad.

A jogforrások magukban foglalják a jogszabályokat, az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (ezek nem jogszabályok), és a nemzetközi szerződéseket.

Az alkotmány és a jogalkotásról szóló tv. határozza meg a jogalkotásra jogosult szerveket, valamint az általuk alkotható jogforrásokat.

Országgyülés

 • megalkotja az alkotmányt
 • más törvényeket alkothat
 • nemzetközi szerződéseket köthet
 • határozatokat hozhat
 • irányelveket adhat ki
 • elvi állásfoglalásokat bocsáthat ki.

Az alkotmány alaptörvény, az írott jog legfelsőbb szabálya, a jogforrási hierarchia élén áll, rögzíti a törvényalkotási rendet, tartalmazza az államra, társadalmi berendezkedésre vonatkozó alapvető szabályokat, meghatározza az állampolgári jogokat és kötelezettségeket.

Kormány

 • kormányrendeletet alkothat,
 • kormányhatározatot hozhat,
 • nemzetközi szerződésteket közhet,
 • irányelveket adhat ki,
 • elvi állásfoglalásokat bocsáthat ki.

a köztársasági elnök

 • törvényerejű rendeletet,

Miniszterelnök

 • A miniszterelnök a törvény ill. a kormány felhatalmazása alapján rendeletet adhat ki, amely jogszabálynak minősül.

Miniszterek

 • rendeletet adhatnak ki,
 • utasítást jelentethetnek meg,
 • irányelveket bocsáthatnak ki,
 • tájékoztatót tehetnek közzé.

Országos hatáskörű szerv vezetője

 • irányelvet bocsáthat ki,
 • téjékoztatót tehet közzé.

MNB elnöke

 • egyéb jogforrásként jegybanki rendelkezést adhat ki.

KSH elnöke

 • állami irányítás egyéb eszközeként statisztikai közleményt adhat ki.

Helyi önkormányzatok

 • jogszabálynak minősülő önkormányzati rendeletet alkothatnak, valamint jogszabálynak nem minősülő határozatokat is hozhatnak.

A jogforrások hierarchiája

 • EU rendelet
 • EU irányelv
 • Alkotmány
 • Törvény
 • Országgyűlési határozat
 • Kormányrendelet
 • Kormányhatározat,
 • Miniszterelnöki, miniszteri rendelet
 • Önkormányzati rendelet

A jogforrások hierarchiájának elve szerint magasabb szintű jogszabállyal alacsonyabb szintű nem lehet ellentétes, ha ez mégis előfordul az alacsonyabb szintűt nem létezőnek kell tekinteni.

A jogszabály akkor tekinthető érvényesnek, ha az előírt eljárási szabályok betartása mellett született, annak kibocsátására jogosult szerv hozta, illeszkedik a jogforrási hierarchiába, előírásoknak megfelelő helyen és módon kihirdették.

A kihirdetés történhet a Magyar Közlönyben, Határozatok Tárában, közlönyökben, értesítőkben, önkormányzati értesítőben.

Önnek mi a véleménye?