Jegyzett tőke

A jegyzett tőke a társasági szerződésben, illetve alapító szabályban rögzített, általában cégbíróságon bejegyzett tőke, a saját tőke legfontosabb, viszonylag állandó eleme. A vállalkozás formájától függően lehet részvénytőke, törzstőke, szövetkezeti vagyon, vagyoni hozzájárulás és vagyoni betét, alapítói vagyon stb., függetlenül attól, hogy azt jogszabályi előírás alapján cégbírósági bejegyzési kötelezettség terheli-e vagy sem. Jegyzett tőke emelésére felhasználható a le nem kötött eredménytartalék is.

Önnek mi a véleménye?